Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Kokoomuksen kolmas aikakausi EU:ssa

1.6.2008 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Kokoomukselta on totuttu odottamaan uusia avauksia Eurooppa-politiikkaan. Kokoomus on tuonut keskusteluun Suomen EU-jäsenyyden, vahvan vaikuttamisen EU-politiikan alueilla, tehokkaan toimimisen unionissa sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen kehittämisen. Nämä ovat myös myöhemmin toteutuneita aloitteita.

Euroopan unionin identiteetti ja tulevaisuus ovat uudelleen muotoutumassa. Tähän ovat vaikuttaneet unionin laajentuminen 27 jäsenmaahan ja perussopimusten uudistamisprosessi. Lissabonin uudistussopimus muuttaa vahvasti Euroopan unionia. Eurooppa tarvitsee uutta ydintehtävää, joka on riittävän innostava ja kattava kaikille eurooppalaisille.

Eurooppalaisen yhteistyön ensimmäinen, edelleen jatkuva tehtävä on rauhan ja vakauden turvaaminen, toinen taas taloudellisen yhtenäisyyden ja vaurauden rakentaminen. EU:n kolmas aikakausi on ihmisten ja ympäristön hyvinvointia edistävän globaalin pelisäännöstön aktiivinen rakentaminen.

Saksan sisarpuolueemme kristillisdemokraattien entinen liittokansleri Konrad Adenauer loi aikanaan pohjan sosiaalisen markkinatalouden käsitteelle. Ensin puolueessaan, ja lopuksi koko Euroopassa. Kokoomuksen puolueohjelmaan tavoite tuli vuonna 1957, ja 1990-luvulla käsitteestä tuli EU:n virallinen periaate. Tämän ajattelun pohjalta on rakennettu myös suomalaista ja eurooppalaista hyvinvointivaltiota.

Kokoomuksella ja sen sisarpuolueilla on sekä annettavaa että velvollisuus kehittää aktiivista Eurooppa-politiikkaa kansallisella tasolla ja unionissa. Markkinatalouden osaajina, avoimesti tulevaisuuteen katsovina ja Eurooppa-aktiivisina puolueina meidän vastuulla on EU:n kolmannen aikakauden sisältöjen rakentaminen. Tämä on erityisen tärkeää maailmanlaajuisten ympäristöongelmien kärjistyessä, kansainvälisen talousjärjestelmän ja kehityksen kriisiytyessä sekä globaalin sosiaalisen ulottuvuuden haurastuessa.

Meidän kokoomuslaisten tuleekin suunnata think thank -voimavaroja ja yhteistyötä pohtimalla globaalin päätöksentekoarkkitehtuurin vaihtoehtoja. Meidän on oltava aloitteellisia sisarpuolueidemme ja EPP:n kanssa, jotta luomme EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta yhteisen ykköshankkeen.

Kokoomus, Suomi ja Euroopan unioni lunastavat kansalaisten hyväksymisen ja tuen, vain jos yhteisöt toimivat demokraattisesti, pitävät lupauksensa ja rakentavat oikeudenmukaista maailmaa. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jonka toimintaperiaatteina on suojata heikompia, jakaa hyvinvointia reilun periaatteiden mukaisesti sekä huomioida ihmisten toiveita ja tarpeita. Tähän kaikkeen tarvitaan nyt koko maailman kattavat pelisäännöt

Uusi Kokoomus edistää ja rakentaa tasa-arvoista hyvinvointivaltiota, vastuullista markkinataloutta, ihmistä kuuntelevaa toimintaa ja suhtautuu myönteisesti maailman tiivistymiseen. Siksi Kokoomuksella on myös edellytykset Eurooppa-politiikan ajattelijaksi ja linjannäyttäjäksi. Nyt on sen aika – tehkäämme se yhdessä!

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista