Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Kokoomuksen EU-politiikkaan ärhäkkyyttä

29.9.2008 Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

EU-politiikan purjeita reivataan tällä hetkellä uuteen kurssiin. Kokoomus on avannut vahvasti uusia avauksia ulkopolitiikan, ja eurooppalaisen ulkopolitiikan linjalla. EU elää vahvaa laajentumisen ja vakautumisen aikaa. Lissabonin sopimus tulee muokkaamaan EU-päätöksentekoa uuteen uskoon, unionin päätöksentekoon haetaan avoimuutta ja tehokkuutta. On aika hakea uusia avauksia myös kokoomuslaiseen EU-politiikkaan.

Kun Euroopan unionin ulkopolitiikka parlamentarisoituu, se väistämättä myös ärhäköityy. EU-parlamentti nousee merkittäväksi ulkopoliittiseksi vaikuttajaksi, kun EU:n ulkopolitiikan sisältö tulee muuttumaan. EU:n painoarvo alueiden kehittäjänä, ympäristö- ja ilmastoasioiden vaikuttajana sekä kehitysyhteistyön saralla tulee entisestään vahvistumaan.

EU:n tuleva uusi ulkoministeri on samalla myös EU-komission varapuheenjohtaja, ja tarvitsee sitä kautta väistämättä hyväksynnän virkaansa parlamentilta. Toinen voimatekijä parlamentin hyppysissä on raha: parlamentin budjettivalta ulkopolitiikkaan vahvistuu, ja sitä kautta tietenkin myös valta. EU:n tuleva uusi ulkoministeri on samalla myös EU-komission varapuheenjohtaja, ja tarvitsee sitä kautta väistämättä hyväksynnän virkaansa parlamentilta. Mielestäni EU:n tuleviin huipputehtäviin tulisi valita monipuolinen, tasa-arvoinen ja asiantunteva joukkue. Toinen voimatekijä parlamentin hyppysissä on raha: parlamentin budjettivalta ulkopolitiikkaan vahvistuu, ja sitä kautta tietenkin myös valta.

Kokoomuksen ollessa hallituksessa 1990-luvulla Suomesta tuli Euroopan unionin ja euroalueen jäsen. Suomi maksimoi vaikutusvaltansa aktiivisella EU-politiikallaan. Tänäänkin Kokoomus katsoo eteenpäin. Me haluamme turvata Suomen aseman ja vaikutusvallan laajentuvassa unionissa. Me haluamme rakentaa EU:sta taloudellisesti vahvemman ja poliittisesti vaikutusvaltaisemman ja tehokkaamman toimijan.

Kokoomus katsoo maailmaa avarasti ja ennakkoluulottomasti. Me tarkastelemme maailmanpolitiikan kaikkia kehityskulkuja ja tapahtumia ennen kaikkea Suomen ja suomalaisten näkökulmasta. EU-yhteistyö vahvistaa vaikutusmahdollisuuksiamme ja edellyttää myös eurooppalaisen näkökulman omaksumista. Me haluamme antaa oman panoksemme sille työlle jota mm. Suomi, EU ja YK tekevät köyhyyden poistamiseksi ja ihmisoikeuksien parantamiseksi. Me näemme globalisaation mahdollisuutena mutta emme ummista silmiämme sen ongelmilta.

Euroopan unionin tulevaisuuden suuret kysymykset – eurooppalainen hyvinvointi, kilpailukyky, turvallisuus ja EU-yhteistyön toimivuus – ovat keskeinen painopisteemme. Kokoomus korostaa EU:ta Suomen kannalta keskeisimpänä vaikuttamiskanavana, jonka toimintakyky on aivan keskeinen myös kansallisen hyvinvointimme, kilpailukykymme ja turvallisuutemme näkökulmasta.

Suomen moderni Eurooppa-politiikka on EU-jäsenyyden hakemisesta lähtien perustunut kokoomuksen määrätietoisille linjauksille. Kasvua ja suomalaista työllisyyttä vahvistavalla, koulutukseen ja innovaatioihin panostavalla talouspolitiikallaan kokoomus on puolestaan vahvistanut suomalaisten ihmisten hyvinvointia ja yritysten innovaatio- ja kilpailukykyä. Tänään kokoomus tarjoaa suomalaisille oman pitkäjänteisen ja tuloksekkaan politiikkansa varaan perustuvan vaihtoehdon hallituksen hapuilevalle EU-linjalle ja ponnettomalle työllisyyspolitiikalle.

Suomella on EU:ssa suuria haasteita. Unionin laajentuminen 25 jäsenvaltiota kattavaksi ja jäsenkunnaltaan monimuotoisemmaksi edellyttää maaltamme yhä aktiivisempaa otetta kaikessa EU-politiikassa. Unionin ”perustuslakia” valmistelevassa hallitusten välisessä konferenssissa tehdään maamme kannalta merkittäviä EU:n sisäiseen vallanjakoon ja toimintaan liittyviä valintoja. Kokoomus edellyttää edelleen, että maamme hallitus keskittyy Suomen vaikutusvallan ja unionin toimintakyvyn kannalta oleellisiin kysymyksiin.

Kokoomuksen mielestä Suomen etujen mukaista on edistää EU:n ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä. Samalla on kuitenkin panostettava myös maamme omiin kahdenvälisiin USA-suhteisiin. Ilman Yhdysvaltoja maailman ongelmien ratkaisut eivät ole mahdollisia. Hyvä transatlanttinen yhteistyö vahvistaa EU:n kykyä maanosamme oman turvallisuuden parantamiseksi.

Unionin mahdollisimman tiivis yhteistyö Venäjän kanssa on Suomen etu, mutta Suomella on oltava myös oma aktiivinen Venäjä-politiikkansa. Keskeisiä teemoja tässä yhteistyössä ovat talouden ja kaupan lisäksi muun muassa demokratisoituminen, ydinvoimaloiden turvallisuus sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Kokoomus haluaa vaikuttaa sen puolesta, että Euroopan unioni toimii maamme lähialueiden hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Unionin etujen mukaista on myös panostaa yhteistyöhön uusien EU:n rajanaapureiden, esimerkiksi Ukrainan, Valko-Venäjän ja Moldovan kanssa. Unionin laajapohjaisen naapuruusyhteistyön avulla tulee pyrkiä vahvistamaan eurooppalaisten arvojen, kuten moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen asemaa näissä maissa.

Kokoomus tahtoo nostaa ihmisoikeudet – ja erityisesti naisten ja lasten oikeudet – esille unionin yhteistyö- ja kumppanuussopimuksissa kolmansien maiden kanssa.

Kokoomuksen mielestä EU:n on omaksuttava globaalin vastuun kantamisen politiikka. Eurooppa on maailman johtava kehitysavun antaja. Unionin on jatkossa panostettava entistä enemmän todellisten globaalien ratkaisujen löytämiseksi kehitysmaiden ongelmiin myös kauppapolitiikan alueella.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista