Kannanotot

Blogi

Kohti parempaa eurooppalaista lastensuojelua

26.2.2014 BlogiInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Avoimen liikkuvuuden Eurooppa on edistänyt siirtymistä jäsenmaasta toiseen opintojen, työn tai parisuhteen perässä. Usein kansalaiset tunnistavat vapaan liikkuvuuden näkyvimmäksi ja parhaaksi puoleksi Euroopan yhdentymisessä. Avoimet rajat ovat luoneet uudenlaisia haasteita eurooppalaisen lastensuojelun alalla, mitä globaalit kriisit ja talousahdinko syventävät.

Euroopan ulkopuolelta saapuvat lapset asettavat lastensuojelun ammattilaiset haasteiden eteen. Moni lapsi saapuu Eurooppaan henkisesti ja fyysisesti huonossa kunnossa ja kovia kokeneena, joko kokonaan ilman tai väärennetyin henkilöpaperein ja pahimmassa tapauksessa yksin ilman vanhempia tai sukulaisia. Näillä lapsilla ja nuorilla riski päätyä ihmiskaupan tai lapsityövoiman uhreiksi on suuri. Päihteet ja rikokset ovat osana liian monen elämää.

Lastensuojelu on hajanaista Euroopassa. Yhteinen toimintamalli puuttuu ja rajat ylittävää yhteistyötä tulisi olla enemmän. Ennen kaikkea meiltä puuttuu yhteinen poliittinen visio siitä, miten ongelmiin tulisi tarttua. Paperittomien pakolaislasten tai ihmiskaupan uhrien ongelmat eivät ole puhdasta maahanmuuttopolitiikkaa, eikä näillä keinoilla voida puuttua romanilasten huonoon kuntoon tai opetuksen puutteeseen.

Euroopan unionin on vaikea säädellä sellaista, missä sillä ei ole toimivaltaa. Sosiaalipolitiikka on yksi niistä jäsenmaiden päävastuulle jätetty politiikan osa-alue, joka kipeimmin kaipaisi Euroopan laajuista tarkastelua ja sääntelyä. Lapsilla on tasavertaiset oikeudet aikuisten kanssa ja heidänkin vapaa liikkuvuutensa on perusoikeusasia; aivan kuten oikeus terveyspalveluihin ja koulutukseen. Lapsilla on oikeus tulla otetuksi huomioon ja kuulluksi heitä koskevassa päätöksenteossa. Yhdenvertaisuusdirektiivillä voisimme puuttua näiden oikeuksien laiminlyöntiin ja parantaa lasten asemaa riippumatta mistä heidän haasteensa johtuvat.

Ihmisistä ja lapsista on pidettävä huolta. Yksittäiset valtiot eivät globaalissa Euroopassa siihen välttämättä enää tehokkaasti pysty, eurooppalaisella huomiolla ja panostuksella se voi onnistua.

Terveisin Sirpa Pietikäinen

Bryssel

 

Kirjoitus ilmestynyt Pelastakaa Lapset ry:n nettisivuilla 26.02.2014

http://www.pelastakaalapset.fi/media/pelastakaa-lapset-verkkolehti/muita-aiheita/kohti-parempaa-eurooppalaista-la/

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista