Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: Komission toimet Indonesian Surabayan joukkoväkivallan vuoksi

11.6.2010 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2769/10
esittäjä(t): Michael Cashman (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Marije Cornelissen (Verts/ALE)
komissiolle

Aihe: Komission toimet Indonesian Surabayan joukkoväkivallan vuoksi

Kansainvälisen lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans  ja intersukupuolisten järjestön ILGA:n oli tarkoitus pitää neljäs Aasian aluekokouksensa Surabayassa, Indonesiassa 26.–28. maaliskuuta 2010.

Sataviisikymmentä kansainvälistä, kansallista ja paikallista konferenssivierasta 12 eri Aasian maasta ei voinut osallistua tapahtumaan, sillä järjestäytyneet, väkivaltaisista uskonnollisista aktivisteista koostuneet joukot häiritsivät tapahtumaa konferenssia varten varatussa hotellissa. Osallistujia uhkailtiin ja ainakin kahdesti heihin kohdistettiin väkivaltaa, joten konferenssi jouduttiin perumaan.

Indonesian poliisi seurasi tapahtumien kulkua, mutta vaikutti kykenemättömältä ja haluttomalta pysäyttämään väkivaltaista joukkoa. Sen lisäksi, että se ei auttanut osallistujia, se ei myöskään onnistunut turvaamaan heidän sanan  ja kokoontumisvapauttaan, eikä se näyttänyt tekevän paljonkaan estääkseen fundamentalisteja uhkailemasta osallistujia ja hotellin henkilökuntaa.

– Kun otetaan huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden vuoksi edellä esitetyn kaltaiseen huolestuttavaan kehitykseen on puututtava voimakkaasti, aikooko komissio lähettää virallisen edustajiston Indonesian viranomaisten luo sekä Brysseliin että Jakartaan muistuttamaan heitä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta ja jakamattomuudesta ja niiden turvaamisesta myös lesboille, homoille, biseksuaaleille ja transsukupuolisille kansalaisille ja kansainvälisille vierailijoille?

– Kun otetaan huomioon äskettäin EU:n ja Indonesian välillä laadittu kumppanuus  ja yhteistyösopimus ja erityisesti sen ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevä osuus, aikooko komissio saattaa asian virallisesti Indonesian viranomaisten tietoon seuraavassa kahdenvälisessä kokouksessa?

– Aikooko komissio varmistaa, että perustettavan Euroopan ulkosuhdehallinnon tuleva diplomaattinen palvelu tarjoaa vaivattomasti tukea paikallisille ihmisoikeuksien puolustajille samankaltaisissa tapauksissa?

—————————————————————

E-2769/10FI
Korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin
komission puolesta antama vastaus
(3.6.2010)
Komissio on tietoinen siitä, että kansainvälisen lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten järjestön ILGA:n neljäs Aasian aluekokous oli pakko peruuttaa maaliskuussa 2010 Surabayassa.

Tapauksen jälkeen EU:n Jakartan lähetystö tapasi kahden tilaisuuteen osallistuneen järjestön, Arus Pelangin ja GAYa Nusantaran, edustajia saadakseen paremman kuvan olosuhteista, joissa konferenssi peruutettiin. Tämän jälkeen EU:n lähetystö esitti vastalauseensa laki- ja ihmisoikeusasioista vastaavan ministeriön pääjohtajalle ja otti asian esille Indonesian suurimman muslimijärjestön Nahdlatul Ulaman vasta valitun johtajan kanssa ja muistutti muun muassa hiljattain allekirjoitetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisista velvoitteista. Laki- ja ihmisoikeusasioista vastaavan ministeriön pääjohtaja on jo ryhtynyt toimiin asiassa, esimerkiksi painottamalla poliisiviranomaisille lesbo-, homo-, biseksuaali- ja transsukupuolisten aktivistien oikeuksien suojelun tärkeyttä.

Komissio on EU:n Jakartan lähetystön kautta asiasta tiiviisti yhteydessä indonesialaisiin lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten kansalaisjärjestöihin ja pohtii sitä, kuinka asia olisi paras ottaa esille ensimmäisessä EU:n ja Indonesian välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa, joka on määrä järjestää Jakartassa 29. kesäkuuta 2010. Lisäksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen puitteissa tammikuussa 2010 Jakartassa käynnistetyssä paikallisessa hanke-ehdotuspyynnössä todettiin, että erityisesti pyritään varmistamaan se, että hanke-ehdotukset perustuvat laajapohjaiseen osallistumiseen, valtavirtaistamiseen ja muun muassa seksuaalivähemmistöille suunnatun tuen seurantaan.

Ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen on yksi EU:n ulkopolitiikan tärkeimmistä prioriteeteista ihmisoikeuskysymyksissä. EU katsoo sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän olevan ristiriidassa niiden perusperiaatteiden kanssa, joihin EU pohjautuu.

Nämä perusperiaatteet ohjaavat Euroopan ulkosuhdehallintoa, ja se tulee yhdistämään eri vaikutuskanavia. Sen odotetaan pystyvän antamaan tehokkaampaa tukea unionin ulkosuhdeasioissa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista