Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Kirjallinen kysymys komissiolle: Euroopan laajuisten opiskelija- ja eläkeläistunnusten luominen

5.10.2009 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3904/09
esittäjä(t): Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

Aihe: Euroopan laajuisten opiskelija- ja eläkeläistunnusten luominen

Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi EU:n perustavanlaatuisista vapauksista. Liikkuvuus ei saa rajoittua pelkästään työikäisen väestön vapaaseen liikkumiseen, vaan tärkeää on pitää huoli siitä, että työuraansa aloittavilla tai sen jo lopettaneilla on yhtäläiset mahdollisuudet liikkua vapaasti EU-maasta toiseen. Tähän lukeutuu kotimaan valinta.

Opiskelijat ja eläkeläiset törmäävät lisääntyneen maiden välisen liikkuvuuden myötä yhä useammin ongelmaan, etteivät heille kotimaassaan myönnetyt alennukset ja etuudet eri palveluissa päde toisessa EU-maassa. Näihin lukeutuu mm. oikeus alennuksiin eri julkisissa kulkuvälineissä ja ongelmat terveydenhuoltopalveluiden saatavuudessa.

Pienituloisille heille kotimaassaan taatut edut ovat tärkeä arkipäivän elämän helpotus. Kun työskentely ja opiskelu kotimaan ulkopuolella ja muissa EU-maissa on vain lisääntymään päin, tulisi harkita EU:n laajuisen opiskelija- ja eläketunnuksen käyttöönottoa. Onko komissiolla suunnitelmissa esittää tällaisia, ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen tiiviisti linkittyviä uudistuksia? Kuinka komissio aikoo taata lisääntyvässä määrin EU-maasta toiseen liikkuvien ja muussa EU-maassa kuin kotimaassaan oleskelevien opiskelijoiden ja eläkeläisten etuudet?
E-3904/09FI
Jacques Barrot’n
komission puolesta antama vastaus
(30.9.2009)
Komissio tähdentää, ettei yhteisön lainsäädäntöön sisälly oikeutta, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa tarjolla olevat joukkoliikenne-etuudet tai terveydenhoitopalvelut voitaisiin siirtää toiseen jäsenvaltioon. Kukin jäsenvaltio saa itse päättää, myöntääkö se ikääntyneille tai opiskelijoille joitakin julkisia palveluja, esim. joukkoliikennettä ja terveydenhoitoa, koskevia etuuksia. Kansalliset viranomaiset kantavat koko vastuun tällaisista järjestelyistä keskus-, alue- ja paikallistasolla. Jos viranomaiset päättävät ottaa käyttöön tällaisen järjestelyn, niiden on kuitenkin myönnettävä samat etuudet ilman syrjintää kaikille EU:n kansalaisille, jotka täyttävät oman maan kansalaisiin sovellettavat ehdot.

Komissiossa ei ole suunnitteilla toimia, joilla ikääntyneille ja opiskelijoille myönnettäisiin oikeus matkustaa kaikkien jäsenvaltioiden julkisissa liikennevälineissä ilmaiseksi. Komissio on selvittänyt tätä kysymystä ikääntyneiden osalta useiden vuosien ajan tekemällä toteutettavuustutkimuksia. Kaikissa tutkimuksissa todettiin, että tämänkaltaiseen matkustuskorttiin liittyy mittavia teknisiä ja hallinnollisia ongelmia. Komissio pyytää arvoisaa parlamentin jäsentä tutustumaan myös vastauksiin, jotka komissio on antanut Simon Coveneyn kirjalliseen kysymykseen E-3411/04 ja Mary McDonaldin kirjalliseen kysymykseen E-4723/05 .

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista