Kannanotot

Blogi

Kielitaito osa yleissivistävää koulutusta

26.9.2018 BlogiGlobaali Eurooppa KannanototYleinen

EU on yksimielinen koulutuksen tärkeydestä talouskasvulle ja kestävälle kehitykselle. Koulutus toimii Euroopassa innovaatioiden, tutkimuksen sekä tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen mahdollistajana.

Hyvään, yleissivistävään koulutukseen kuuluu keskeisenä osana myös kielitaito. Arvokasta on, että vaikka puhuu jo yhtä kieltä, se ei estä toisen kielen oppimista. Kielitaito mahdollistaa monen muun opetusohjelmaan kirjatun tavoitteen toteuttamisen.

Euroopan komissio onkin ehdottanut osana aloitetta eurooppalaisesta koulutusalueesta, että kaikki nuoret puhuisivat kahta kieltä taitavan kielenkäyttäjän tasolla ja toista vierasta kieltä itsenäisen kielenkäyttäjän tasolla.

Jo aikojen alusta, kielitaitoa on pidetty keskeisenä osana yleissivistystä. Kielitaito antaa meille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen, niin taiteen, talouden kuin tieteenkin aloilla.

Puhun suomea ja englantia, mutta myös ruotsia, ja pinteessä myös ranskaa. Maailmalla on kehitetty yhteinen esperanton kieli. Viittomakieli mahdollistaa äänettömänkin keskustelun. Yksi puhuu kissoilleen ja toinen on hevoskuiskaaja.

Yhtä lailla käsitän tieteen, taiteen ja kulttuurin kielinä. Maiden rajojen yli-ymmärretty kieli, kuten matematiikka tai astrologia, on auttanut tieteen kehittymisessä valtavasti varsinkin aikana ennen internetiä. Omanlaisensa kielitaito mahdollisti myös avoimen lähdekoodin kehittämisen globaalissa yhteisössä. Nykyajan kansainväliset kielet ovatkin ohjelmointikieliä.

Kielitaito tukee myös eettistä osaamista. Kyky ymmärtää toista ja asettua toisen henkilön kenkiin vaatii jonkinlaista kielitaitoa. Kohdatessaan ihmisen, jonka kanssa ei puhu samaa kieltä, tulee käyttöön käsimerkkien lisäksi kyky lukea toisen antamia merkkejä.

Eettinen lukutaito tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että olemme tietoisia omista ja yhteiskuntamme arvoista – mutta myös sitä, että ymmärrämme ja hyväksymme muilla voivan olla toisenlaisia arvoja. Kielitaito edistääkin eurooppalaisen keskinäiselle kunnioitukselle rakentuvan, avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamista ja ylläpitoa.

Kielitaidosta on iloa erityisesti matkaillessa, ja se saattaa kannustaa erilaisiin uravalintoihin. Pienelläkin kielitaidolla pääsee tarvittaessa pitkälle. Kieltä usein oppiikin parhaillaan siellä, missä sitä puhutaan. Huomaamattaan rupeaa omastakin suusta soljumaan ooh-la-laat ja voilàt.

EU:n tuleekin nimenomaan panostaa kattavan yleissivistyksen takaamiseen. Heikko yleissivistys tarjoaa huteran pohjan pitkälle työuralle ja muuttuvan maailman ymmärtämiselle. Nykymaailma muuttuu hurjaa vauhtia. Työpaikkoja häviää teknologian kehittyessä, ja jotta ihmiset pystyvät uudelleen kouluttautumaan, tarvitaan vahvaa yleissivistyksen koulutuspohjaa. Kielitaito kuuluu tähän.

Hyvää Euroopan kielten päivää 26.9.2018!

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista