Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Kaikkea syrjintää vastaan taisteltava

28.5.2008 Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen vaatii Euroopan komissiota antamaan direktiiviesityksen, joka kattaisi kaikenlaisen syrjinnän. ”Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa suuren ihmisjoukon jokapäiväistä elämää vaikeuttaa syrjintä muodossa tai toisessa. Nykypäivän ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa yhteiskunnassa tämän ei pitäisi olla mahdollista, vaan jokaisella on oltava tasaveroinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan”, sanoi Sirpa Pietikäinen Strasbourgissa Euroopan parlamentin täysistunnossa. Parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa se kehottaa komissiota laatimaan kattavan direktiivin syrjinnän torjumiseksi. Tämän lisäksi mietinnössä pyydetään komissiota tehostamaan vuodesta 2000 lähtien olemassa olleiden direktiivien täytäntöönpanoa.

Komissio on omassa työohjelmassaan kaavaillut aloitetta syrjinnän vastaisesta horisontaalisesta direktiivistä, joka laajentaisi vuonna 2000 annettujen syrjinnänvastaisten direktiivien ulottuvuutta. Vuoden 2000 direktiivi yhdenvertaisesta kohtelusta työssä julistaa laittomaksi työsyrjinnän kaikilla perusteilla. Sen sijaan saman vuoden direktiivi rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattomasta yhdenvertaisesta kohtelusta koskee näitä kahta syrjintäperustetta vain silloin, kun kyseessä on tavaroiden ja palveluiden saatavuus. Uusi direktiivi puuttuisi juuri tähän ongelmakohtaan ja laajentaisi syrjimättömyyden periaatteen kattamaan syrjinnän, joka perustuu vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon ja ikään, mukaan lukien ikäihmiset ja muistisairaat.

Vaarana kuitenkin on, että konservatiivisten jäsenmaiden vastustuksesta johtuen komissio jättää muut syrjintäperusteet ehdotuksestaan mainiten vain vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän. Raportissaan parlamentti ottaa tähän kantaa tukien kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa.

Vaikka syrjintää kohtaavien ryhmien ja yksilöiden väliset erot ovat suuret, on Pietikäinen sitä mieltä, että syrjintään ilmiönä olisi puututtava johdonmukaisesti eri ryhmiä erittelemättä: ”EU:n on saatava aikaan kaikki syrjintäperusteet kattava direktiivi sen sijaan, että lähdettäisiin hakemaan pirstaloitunutta ratkaisua, joka väistämättä asettaa eri syrjintäperusteet eriarvoisiksi”, muistutti Pietikäinen.

Lisätietoja:

europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen; gsm. 050-4666 222
erityisavustaja Jukka Tahvanainen; gsm. 040-900 4875

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista