Kannanotot

Blogi

Ilo irti digitaalisista sisämarkkinoista!

5.7.2013 BlogiGlobaali Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Suurin osa meistä käyttää internetiä päivittäin, useat meistä viettävät valveillaoloajastaan suurimman osan jonkinlaisen tietokoneen, padin tai älypuhelimen parissa. Olemme samalla osa suurempaa verkkoyhteisöä. Kankealta ja tekniseltä kuulostava käsite digitaalinen sisämarkkina pitää sisällään rajat ylittävän pääsyn palveluihin ja tietoon, kannustuksen kansalaisten verkkolukutaitojen kehittämiseen sekä digitaalisen infrastruktuurin parantamiseen. Tehokkaat EU:n laajuiset digimarkkinat voisivat tuoda mukanaan jopa 4 % kasvun EU:n BKT:ssä vuoteen 2020 mennessä.

Me voimme myös vaikuttaa siihen, miten digimarkkinoita saataisiin turvallisemmaksi, paremmaksi ja miten niistä saataisiin meille eurooppalainen kilpailuvaltti. Pärjäämme vain innovaatioilla, osaamisella, älyllä ja sivistyksellä. Laadukkaalla eurooppalaisella koulutuksella meillä on tähän mahdollisuus, mutta miksi emme ole globaalissa etulinjassa kehittämässä pilvipalveluita tai tiedonjakoa? Esteitä on monia. Yhä edelleen toimimme kansallisesti erilaisten käytäntöjen, prosessien, säädösten ja tuotteiden pohjalta. Eurooppalainen tehokas digitaalinen sisämarkkina puuttuu.

Digitaalisilla sisämarkkinoilla villakoiran ydin löytyy tietoturvasta. Digimarkkinat ovat kehittyneet valtavaa tahtia ja usein tiedon saatavuus, luotettavuus ja eheys eivät ole kehittyneet vastaavalla nopeudella. Kaupankäyntiä nopeuttavat verkkomaksut yleistyvät koko ajan, mutta mikäli tietoturva ei ole kunnossa on riskinä, että lappeenrantalaisen kauppiaan luottokortilla tilataan pian Intiassa tavaraa.

Tärkeä osa digiagendaa on käyttäjien yksityisyydensuoja. Tästä saimme ikävän muistutuksen nyt keskustelussa olevassa NSA-verkkourkintatapauksen myötä. Aihe on vakava ja parlamentti käynnistää syvällisen selvityksen siitä, miten Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusvirasto on seurannut sen kansalaisia ja mahdollisesti myös eri unionin instituutioita.

Tällä hetkellä voimassa oleva tietoturvalainsäädäntö on säädetty aikana, jolloin nykyisenkaltaisesta tietoverkon mahdollisuuksista on vasta haaveksittu. Sitä onkin vuosien saatossa paikattu ja nyt parlamentin työn alla on kokonaan uusittu tietoturva-asetus. Parlamentin tutkimusosasto on laatinut ison nipun selvityksiä muun muassa tietoturva-asetuksen uudistuksesta, pilvipalveluista ja kuluttajista digitaalisilla sisämarkkinoilla; nämä ovat saatavissa kaikille sähköisesti parlamentin sivujen kautta.

Joitakin vuosia sitten ryhdyttiin puhumaan avoimesta datasta, kun julkinen sektori antoi materiaaliansa verkkoon käytettäväksi maksutta. Hyvänä esimerkkinä tästä on Maanmittauslaitoksen karttapalvelu, jossa kiinteistöt ja karttamateriaalit ovat vapaasti kansalaisten saatavilla. Sittemmin keskustelu siirtyi isoon dataan eli ns. big dataan, jossa julkisen aineiston lisäksi myös yksityiset toimijat antavat aineistoaan vapaasti saataville. Monista lähteistä yhteen kerätty tietomassa mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen. Terveydenhuollon alalla big data mahdollistaa muun muassa parhaiden käytäntöjen poimimisen hoito- ja palvelualalta, lääkkeiden haittavaikutuksien paremman kartoittamisen tai vaikka vinkkipalvelun kansalaisille siitä, miten pitää kuntoaan paremmin yllä. Myös pilvipalveluita on parannettava ja lisättävä. Eurooppalaiset pilvipalvelut tulee tehostaa tiedolle, tuotteille sekä konsepteille.

Digitaalisen materiaalin tuottaminen on tärkeää, mutta hienojen sisältöjen tuottamisella ei ole merkitystä, jos niihin ei pääse kukaan käsiksi tai niiden käyttäminen on ulkomailla liian kallista. Samalla kun luomme sisältöä, meidän tulee myös varmistaa verkkopalveluiden saavutettavuus ja kohtuukustannukset käyttäjille. Verkkovierailu- eli roaming-maksuja on alennettu EU:n toimesta koko ajan ja komissio esittää nyt niiden poistamista kokonaan ensi kesään mennessä.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta toi täysistuntoon tällä viikolla päätöslauselman digitaalisista sisämarkkinoista, mikä hyväksyttiin parlamentissa selvin äänin. Lauselman tarkoituksena on ottaa käyttöön digitaalisten sisämarkkinoiden todellinen potentiaali, panostaa inhimilliseen pääomaan, säilyttää kuluttajien luottamus ja luoda turvallinen sekä toimiva ympäristö innovaatioille ja yritystoiminnalle. Haasteita on paljon, mutta myös valtavasti käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista