Kannanotot

Blogi

Hyvä hallitus on yrityksen kompassi

13.6.2014 BlogiSirpa sanonut

Tänään olen puhumassa hallitusammattilaisuudesta pohjoismaisen kilpailukyvyn avaimena Tukholman kauppakorkeakoululla StyrelseAkademien järjestämässä hallitusammattilaisten konferenssissa (kts lisää: http://www.styrelseakademien.se/web/page.aspx?sid=958)

Euroopan kilpailukyky on nousevien markkinoiden, Yhdysvaltojen, pitkän ja syvän Euroopan laman ja finanssikriisin puristuksessa. Miten tässä tilanteessa yritysten hallitukset voivat edesauttaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä? Mitä yritysten hallitusjäseniltä vaaditaan, että ne voivat auttaa eurooppalaisia yrityksiä menestymään? Tässä muutamia ajatuksiani hyvästä hallitusammattilaisuudesta.

Hallitukset ovat yrityksille sama kuin kompassi suunnistajalle. Ne kertovat suunnan ja sen, pysyykö yrityksen kurssi oikeana vai tarvitaanko korjauksia. Kunnon maastokarttojen tekeminen ja lukeminen kuuluu ammattijohdolle. Hyvä hallitusammattilaisuus alkaa siitä, että erottaa toimivan johdon ja hallituksen roolit.

Hyvä hallitus koostuu erilaisista taustoista ja osaamisesta. Hallitus auttaa yritystä näkemään toimintansa eri näkökulmista ja suunnista. Pahimpia virheitä hallituksen koostamisessa on samankaltaisen osaamisen kerryttäminen ja vieläpä vain yrityksen omalta toimialalta. Kasvavassa määrin hallitusammattilaisen osaamiseen kuuluu yhtä keskeisenä kuin taloudellinen osaaminen myös resurssitehokkuuden hallitseminen ja globaalin muutoksen hahmottaminen.

Jokaisessa monikansallisesti toimivassa yrityksessä täytyy olla myös aitoa monikansallista ja globaalia osaamista. Sitä ei ratkaise hallituksen jäsenen kotimaa tai kansallisuus vaan henkilökohtainen kokemuspohja monikansallisissa toimintaympäristöissä. Myös ulkomaalainen voi olla kovin paikallinen.

Hyvällä hallituksen jäsenellä on oppimiskyky, jonka avulla hän pystyy nopeasti omaksumaan oman osaamisalansa ulkopuolista tietoa. Tässä Howard Gardnerin ”Five Minds for the Future” toimii hyvänä opastuksena (http://howardgardner.com/five-minds-for-the-future/) Hyvä hallitus osaa yhdistellä joustavasti jäsentensä erilaista osaamista ja luoda siitä uutta. Hyvä hallituksen jäsen hallitsee ja ymmärtää kokonaisuudet ja eri asioiden keskinäisriippuvuudet sirpaletiedon sijaan.

Olennaista hallitusammattilaisen on tunnistaa nykyhetken haasteet ja ongelmat, mutta samalla olla takertumatta niihin. Muutoksesta on kyettävä löytämään tulevaisuuden menestystekijät. Vain yksi on yritys- ja muussa elämässä varmaa: muutos. Ja se, että sopeutujat ja ennakoijat ovat menestyjiä, eivät jarruttajat.

Toivottavasti yritysten nimitysvaliokunnat ottavat ainakin nämä tekijät huomioon valitessaan sukupuoleltaan tasa-arvoisen, monipuolisesti osaavan hallitusammattilaisten joukon johtamaan yrityksiä kohti 2050-lukua.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista