Kannanotot

Yleinen

Eurooppalainen sosiaalipolitiikka Porton huippukokouksen jälkeen

11.6.2021 Yleinen

Parlamentti keskusteli kesäkuun täysistunnossa komission ja neuvoston kanssa Porton julistuksesta, jonka jäsenmaat ja työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat toukokuun alussa. Julistuksessa sitouduttiin kolmeen yleistavoitteeseen vuodelle 2030:

1) vähintään 78 prosenttia 20–64-vuotiaista on töissä

2) vähintään 60 prosenttia aikuisista osallistuu vuosittain koulutuksiin

3) köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrää pienennetään ainakin 15 miljoonalla ihmisellä, joista vähintään viisi miljoonaa on lapsia

Allekirjoittajat pitävät hyvänä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka komissio esitteli maaliskuun alussa. Suunnitelma määrittelee konkreettiset toimet pilarin 20 periaatteen toteuttamiseksi ja ehdottaa myös työllisyyteen, osaamiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä EU:n yleistavoitteita, jotka pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Toimintasuunnitelman tarkoitus on auttaa Eurooppaa paremmalle tielle, kun kamppailemme globaalin pandemian, yhteiskunnallisten, teknologisten ja taloudellisten muutosten keskellä. Pandemia aiheuttaa laajoja ja kauaskantoisia sosioekonomisia muutoksia, joihin EU:n pitää varautua ja vastata. Näin taataan se, ettei mikään ihmisryhmä, maa, alue tai teollisuudenala jäisi jälkeen ja unohduksiin digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vastaisten toimien aiheuttamien muutosten keskellä.

Huomion keskipisteessä EU:n suunnitelmassa ovat työpaikat, osaaminen, köyhyyden torjunta ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen. Jäsenvaltioiden ja EU:n yhteisillä toimilla, esimerkiksi elvytyksellä, on jo autettu säilyttämään työpaikkoja ja toimeentuloa sekä hillitsemään pandemian kielteisiä vaikutuksia. Työttömyys ja eriarvoisuus eivät kuitenkaan häviä koronaviruspandemian hälvetessä minnekään, vaan todennäköisesti jopa lisääntyvät. Siksikin on tärkeää investoida elinikäiseen oppimiseen, sillä näin kerrytämme eurooppalaisille uusia taitoja, joita vihreän ja digitaalisen siirtymän onnistuminen vaatii.

Teksti on osa kesäkuun uutiskirjettäni.

Kuva: Euroopan parlamentti / Marc Dossmann

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista