Kannanotot

Blogi

Euroopassa tulee suvaita, ei syrjiä

31.5.2009 Blogi

Eurovaalien alla on nostettu esiin pelkoa suomalaisuuden menettämisestä. Usein asioita katsotaan suppeasta näkökulmasta. Asenteita muokataan yhdistämällä maahanmuutto, suomalaiset arvot, sananvapaus ja eri uskonnot.

Suvaitsemattomat asenteet näkyvät valitettavan usein arjen keskellä syrjivinä tekoina. Uhrina on usein joku viaton ihminen, lapsi. Tai seksuaalivähemmistöt. Kiintiöpakolaiset tai turvapaikanhakijat. Marginaaliryhmistä puhutaan alentavaan sävyyn, eikä ihmisoikeuksia suotaisi ihan kaikille.

Eurooppalaisuuden on oltava sitoutumista yhteisiin arvoihin, joista suvaitsevaisuus on keskeisin arvo.  Euroopasta ei voi vain valita itselleen sopivia juttuja, kaataa kermaa omaan kannuun, sulkea ovia, tyrkätä pois, jaotella ihmisiä alituisesti hyviin ja pahoihin.

Euroopan Unionin yhdenvertaisuusdirektiivi on toteutuessaan yksi sosiaalisen ja ihmisten Euroopan tärkeimpiä menestysaskeleita tällä vaalikaudella. Direktiiviehdotus toteuttaa horisontaalisen syrjimättömyyden periaate – syrjintä kielletään kaikilla perusteilla. Tämä koskee palveluiden ja tavaroiden saantia. Syrjintä työpaikoilla on kielletty jo aiemmalla direktiivillä, tämä direktiivi tuo kuitenkin lisähelpotusta monen ihmisen arkipäivään. Syrjiä ei saa mitään ihmisryhmää aktiivisesti eikä passiivisesti.

On erityisen tärkeänä, että direktiivi kattaa kaikki syrjintäperusteet. Vaikka eri ryhmiä ja ihmisiä syrjitään erilailla, pitää syrjiviin käytäntöihin aina puuttua. Horisontaalisella lähestymistavalla varmistetaan myös se, että direktiivi kattaa monin eri perustein tapahtuvan syrjinnän ja sen, ettei kukaan putoa suojaamatta kuoppaan.

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on näkyvää ja näkymätöntä syrjintää. Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja sivistystä kunnioittavassa yhteiskunnassa tämä ei saa olla mahdollista. Jokaisella ihmisellä on oltava tasaveroinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.

Kannustaisinkin vaalikentillä hulmuavia ehdokkaita ja heidän tukijoitaan vastuunkantoon ihmisistä. Äänestäjiä ei tule kalastaa suvaitsemattomasti, ei puhumaan epä-älyllisesti eikä kirjoittamaan toisia ihmisiä, kansoja ja uskontoja halventavasti.

Ketään ihmistä ei saa toiseuttaa eikä vihaa ja asenteellisuutta lietsoa. Sananvapaus olkoon edelleenkin kunnioitettava arvo. Mutta jos sen nimissä saadaan aikaan suvaitsematon mieli, johtaa se liian helposti löysiin puheisiin ja niiden kautta suvaitsemattomiin tekoihin.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista