Kannanotot

Blogi

Euroopan talouden ohjausjakso 2015: sisämarkkinoiden kehittäminen on edellytys talouskasvulle

16.3.2015 Blogi

 Euroopan talouden ohjausjakso on vuosittainen jäsenvaltioiden ja komission välinen talouden suunnitteluohjelma. Komissio pyrkii turvaamaan vakaan talouskehityksen EU:ssa valvomalla ja antamalla ohjeistusta jäsenmaille siitä, miten niiden julkinen talous pysyisi tasapainossa. Näihin yhteisesti sovittuihin talouden raameihin lukeutuvat muun muassa tavoite välttää yli 3 % budjettialijäämää ja 60 % velkaosuutta valtion tuloista.

Nykyiselle komissiolle kyseessä on ensimmäinen talouden ohjausjakso, ja se alkaa kasvuselvityksellä, jossa luodaan ajantasainen tilannekatsaus Euroopan talouteen ja ennuste tulevalle vuodelle. Selvityksessään komissio on todennut, että EU:ssa on meneillään hitaan talouskasvun vaihe, jossa haasteena on luoda nopeaa mutta kestävää kasvua, ja vähentää työttömyyslukuja. Ongelmana ovat myös maiden väliset suuret erot rakenteellisten uudistusten tarpeessa ja toteuttamisessa.

Talouskasvun luomiseksi komissio on julkaissut työllisyys-, kasvu- ja investointiohjelman, jonka keskeinen osa on myös viime aikoina paljon puhuttanut strategisten investointien rahasto. Kestävä talouskasvu ei kuitenkaan ole yksittäinen hanke tai edes sarja monia lainsäädäntö- tai investointihankkeita. Näiden avulla voidaan parantaa kansalaisten ja yritysten toimintamahdollisuuksia EU:ssa, mutta samalla meidän tulee tarkkailla mitä tapahtuu tällä hetkellä heikoimmassa tilassa olevissa jäsenmaissa, ja varmistaa että hyödyt jakautuvat tasaisesti koko unionin alueelle.

Samaan aikaan kun Ranskalle annettiin kolmatta kertaa anteeksi 3 % budjettialijäämätavoitteen reputtaminen, Kreikka joutuu painimaan raskaiden velvoitteiden kanssa saadakseen rahat välttämättömiin julkisen talouden toimintoihin. Rakenteiden uudistaminen on toki äärimmäisen tarpeellista, mutta samalla tulee pitää mielessä ne pitkän aikavälin sosiaaliset kustannukset, jotka yhteiskunta joutuu kantamaan esimerkiksi terveydenhuoltoon kohdistuvien säästöjen myötä. Suomella on tästä runsaasti kokemusta 90-luvun laman seurauksena. 

Pitkän aikavälin kasvu ei tule nyt tehtävistä säästöistä, vaan tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien parantamisesta. Euroopan tasolla on runsaasti mahdollisuuksia parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja luoda näin edellytyksiä yritysten kasvulle. Tällä hetkellä esimerkiksi digimarkkinoiden sääntely on hajanaista, ja suuret erot infrastruktuurissa eri jäsenmaiden välillä estävät aidosti Euroopan laajuisten yritysrakenteiden luomisen. Toukokuussa julkaistava komission Digimarkkina-agenda tähtää näiden esteiden purkamiseen. Tasavertainen pääsy tietoverkkoihin ja markkinoille on paitsi perusoikeus, myös yksi Euroopan talouden tulevaisuuden määrittäjistä.

Lisäksi unionitasolla valmistellaan pääomamarkkinaunionia sekä energiaunionia, joista molemmista komissio julkisti suunnitelmiaan viime helmikuussa. Tulen olemaan aktiivisesti mukana näiden hankkeiden valmistelussa ja tiedottamaan työn etenemisestä!

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista