Kannanotot

Inhimillinen Eurooppa Kannanotot

EU:n “suuri taistelu”

26.9.2008 Inhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

EU:n jäsenmaissa valmistellaan ensi kesän EU-vaaleja. Parlamentin suomalaisjäsenistä yli puolet on jättämässä paikan. Julkinen keskustelu on keskittynyt tässä vaiheessa ehdokasspekulointiin.

EU-vaaleissa keskustellaan usein, miksi EU ei kiinnosta kansalaisia. Kansalaisten into äänestää EU-vaaleissa on ollut valitettavan alhainen. Viime vaaleissa EU-kansalaisista kävi vaaliuurnilla 46 %. Suomalaisista äänestysoikeuttaan käytti 41 % (vuoden 1999 vaaleissa äänestäneitä oli vain 31 %). Parlamentti on ainoa suoralla vaalilla valittu EU-instituutio. Vertailuissa EU-äänestysaktiivisuus on ollut nousussa Suomessa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa ja Englannissa. Muualla taas laskussa.

Jos demokratia keksittäisiin nyt, niin luulenpa, että se ei ehdotuksena menisi läpi. Sen verran radikaali ehdotus olisi. Mikä onkaan parempi vaikuttamiskeino sukupuoleen, ikään ja uskontoon katsomatta kuin vapaa demokratia?

Parlamentin perustuslakivaliokunta AFCOssa on valmisteltu mietintöä EU-vaaleihin. Brittiliberaali Andrew Duffin mietintö koskee vuoden 2014 vaaleja. Monia toimenpiteitä tulisi kuitenkin toteuttaa kansallisesti jo ennen tätä. Esille on nostettu parlamentin jäsenten määrä, kansallisen paikkajaon tarkastus, mahdollinen kaksoisehdokkuus, vaalipiirien muodostuminen ja äänestyspäivien määrä. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta EU-kysymyksiin, ja nostaa äänestysaktiivisuutta parlamenttivaaleissa.

Esityksen mukaan parlamentin kansallista jäsenmäärää tulisi tarkastaa EU-vaaleissa. Esitetään, että 750 meppiä valittaisiin kansallisilta listoilta ja jäsenmaiden määrä meppejä yleiseurooppalaiselta listalta. Tämä tarkoittaisi tämän hetkiseen määrään, että 27 meppiä valittaisiin ns. transnational -listalta. Tämän listan pitää edustaa 25 % jäsenmaita sekä olla sukupuolitasapainotettu. Mielestäni tämä ehdotus olisi kokeilemisen arvoinen.

Mielestäni EU-vaalijärjestelmää on uudistettava, ja mietittävä, miten mielenkiintoa Euroopan parlamenttivaaleja kohtaan lisätään. Esityksessä olevaa äänestyspäivien määrää ei tulisi vähentää. Kansalaisille on tarjottava riittävästi tietoa EU:sta ja tarjottava mahdollisuuksia äänestämiseen. Äänestyspäivän siirto toukokuulle olisi toteutettava. Mielestäni vaalien yhdistämistä on pohdittava. Luontevinta olisi yhdistää EU- ja eduskuntavaalit, koska molemmat vaalit ovat samaa sisäpolitiikkaa.  EU- ja eduskuntavaalien yhdistäminen vuonna 2014 tulisi selvittää.

Lisäksi kannatan sitä, että äänestysikäraja on alennettava valtiollisissa vaaleissa 16 ikävuoteen. Esimerkit Saksan ja Itävallan äänestysikärajan laskemisesta suhteen ovat olleet rohkaisevia. Äänestysaktiivisuus ei lisäänny iän myötä kuten ennen, vaan usein äänestämättömyys jää pysyväksi. Ikärajaa alentamalla äänestäminen voisi tulla nuorille tavaksi. Aktiivisen kansalaisen identiteetin on kuitenkin synnyttävä jo huomattavasti ennen äänestysikään tuloa. Kouluissa opetetaan derivaattaa, miksei laajemmin myös demokratiaa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista