Kannanotot

Blogi

EU:n sisällä on edelleen työtä tehtävänä naisten perusoikeuksien turvaamiseksi

2.7.2012 BlogiInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Euroopan parlamentissa on viime aikoina ollut tilaisuuksia liittyen naisten kokemaan väkivaltaan, tyttölapsien syrjintään poikiin nähden, viharikoksiin, ihmiskauppaan ja paperittomien naisten asemaan länsimaisissa yhteiskunnissa. Nämä kaikki sisältävät tarinoita yhteiskunnan ulkopuolelle joutuneista ihmisistä, joiden yhtenä pääasiallisena ongelmana on olla nainen. Kaikki nämä ongelmat koskettavat myös miehiä, mutta eri tavalla, ja siksi meidän on tärkeää käsitellä aiheita sekä kokonaisuutena että sukupuoliset erot huomioon ottaen.

Naisten asema on verrattain hyvä läntisessä Euroopassa maailmanlaajuisesti arvioituna, mutta se ei tarkoita ettei meilläkin riittäisi parannettavaa sekä omien että muiden maiden naisten asemassa. Euroopassa on satoja, jopa tuhansia kasvottomia naisia, joilla ei ole yhteiskunnallista asemaa tai sosiaaliturvaa. Näitä naisia kutsutaan joskus laittomiksi maahanmuuttajiksi, mutta se tarkoittaa vain sitä että heiltä puuttuu virallinen tai itsenäinen oleskelulupa. Ihminen ei voi olla laiton, eivätkä YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusoikeudet ole riippuvaisia paperin hallussapidosta.

Kuitenkin käytännössä näiltä naisilta puuttuu tällä hetkellä oikeus inhimilliseen elintasoon ja mahdollisuus hakea oikeutta joutuessaan rikoksen uhriksi. Nämä naiset ovat moninkertaisessa riskissä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, koska rikoksen tekijälle ei aiheudu riskiä tietäessään, ettei nainen kuitenkaan voi tai uskalla tehdä rikosilmoitusta sen johtaessa mahdollisesti maastakarkotukseen. 

Espanjassa vuonna 2009 säädetty laki takaa paperittomille naisille itsenäisen oleskeluluvan oikeusprosessin ajaksi, jos he tekevät rikosilmoituksen tai pyytävät oikeuden suojelua. Mikäli syytetty tuomitaan sukupuoleen perustuvasta rikoksesta, naisille myönnetään normaali oleskelu- ja työlupa, ja he voivat hakea oleskelulupaa myös lapsilleen. Myös Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa on erikseen säädettyjä lakeja ilman itsenäistä oleskelulupaa olevien naisten suojelemiseksi ja auttamiseksi. Meidän tulisikin pyrkiä siihen, että itsenäinen oleskelulupa myönnettäisiin kaikissa EU-maissa sukupuolisen väkivallan uhreiksi joutuneille naisille ja automaattisesti oikeusprosessin ajaksi, jotta yksikään rikosilmoitus ei jäisi käsittelemättä. (Kts. lisää PICUM: Strategies to End Double Violence Against Undocumented Women – Protecting Rights and Ensuring Justice)

 Meidän tulee myös muistaa, että osa paperittomista naisista on tuotu EU:n alueelle vastoin omaa tahtoaan. Ihmiskaupassa pyörii miljardien eurojen omaisuuksia, ja kansainväliset verkostot ovat sen saralla paljon kehittyneempiä kuin mihin poliisille on annettu resursseja puuttua. Yhdistyneiden kuningaskuntien poliisi on laskenut, että rikollisjengit voivat tienata yhdellä hyväksikäytetyllä lapsella jopa 40 000€. Lapset opetetaan kerjäämään ja varastamaan, ja uhkana liian pienestä tienestistä on rangaistus. Tyttölapset naitetaan nuorina jotta he voivat alkaa tuottamaan lisää lapsia jengien käyttöön. Hyväksikäyttö on siis usein läpi elämän jatkuva tila, josta me näemme vain kadulla kerjäävän ihmisen mutta emme sen taustalla toimivaa verkostoa.

Meidän pitäisi alkaa nähdä nämä ihmiset rikollisten ja huijareiden sijaan uhreina. He eivät tarvitse halveksuntaamme, itse asiassa sillä ei ole mitään merkitystä koska he eivät itse pysty vaikuttamaan siihen, ovatko kadunkulmauksessa taas seuraavana päivänä. Sen sijaan meidän tulee löytää näillekin ihmisille itsenäinen asema yhteiskunnassamme. Niiden harvojen järjestöjen, jotka tällä hetkellä tarjoavat apua paperittomille naisille ja todennäköisesti pelastavat samalla ihmishenkiä, täytyy saada paremmat edellytykset toiminnalleen. Valtion tiukka linja jättää avun ulkopuolelle ihmisiä, jotka apua kipeimmin tarvitsevat. Kestävä ratkaisu löytyy pitkäaikaisesta työstä näiden ihmisten lähtömaan elinolojen parantamiseksi ja rikollistoiminnan lopettamiseksi, mutta se ei vähennä jokaisen teon ja puuttumisen merkitystä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista