Kannanotot

Yleinen

EU:n on ratifioitava Istanbulin sopimus viipymättä

17.2.2023 Yleinen

Istanbulin sopimus on naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus ja ensimmäinen laillisesti sitova kansainvälinen sopimus naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Sen on ratifioinut 21 EU-jäsenmaata, Suomi mukaan lukien. EU kokonaisuudessaan on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ratifioinut sitä, sillä ratifiointiin tarvitaan EU-jäsenmaiden määräenemmistöpäätös.

EU:n pitää kansainvälisenä instituutiona ratifioida Istanbulin sopimus kiireellisesti. EU allekirjoitti sopimuksen jo vuonna 2017, mutta kaikkien jäsenmaiden päätöstä ratifioinnista ei ole kuulunut. Tämä on surullista, sillä Istanbulin sopimuksen ratifiointi ja kunnioittaminen lähettäisivät vahvan ja tarpeellisen viestin naisiin kohdistuvan väkivallan hävittämiseen sitoutumisesta. Moni EU-maa, myös Suomi, on edelleen naisille vaarallinen paikka elää. 

Istanbulin sopimus sisältää laajan määritelmän naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sopimuksen mukaan “‘”naisiin kohdistuva väkivalta’ tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeusloukkausta ja yhtä syrjinnän muotoa, ja se käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä”. Sopimuksessa myös määritellään naisiin kohdistuva väkivalta naisiin kohdistuvaksi rakenteelliseksi syrjinnäksi. Sopimuksen määritelmä pitää mielestäni ottaa kaiken lainsäädännön ja -tulkinnan pohjaksi.

Sopimus velvoittaa toimimaan pitkäjänteisesti, koordinoidusti ja suunnitellusti naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla ja esimerkiksi vauhdittaa turvakotipaikkojen lisäämistä ja parantaa uhrien saamia palveluja. Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ihmisoikeuskysymys.

Me Euroopan parlamentissa olemme jo pitkään peräänkuuluttaneet tarvetta nopealle Istanbulin sopimuksen ratifioinnille. Siksi parlamentti valmisteli asiasta mietinnön, joka yrittää vauhdittaa ratifiointiprosessia. Parlamentti on jopa pyytänyt EU-tuomioistuimelta asiasta lausuntoa, jonka se antoikin syksyllä 2021. Lausunnon mukaan EU-neuvosto eli jäsenmaat voivat edetä Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnissa Euroopan unionissa ilman mitään lakiteknisiä esteitä.

Viimeistään EU-tuomioistuimen päätöksen pitäisi kirittää jäsenmaita vihdoin ratifioimaan Istanbulin sopimus, ja mahdollisimman pian. Tällä viikolla helmikuun täysistunnossa hyväksyimmekin selvin lukemin parlamentin mietinnön, joka vaatii sopimuksen ratifiointia. Kehotimme samalla kaikkia jäsenmaita varmistamaan, että myös EU:n kaikki jäsenvaltiot liittyvät laajasti ja rajoituksettomasti yleissopimukseen. Tällä hetkellä EU:n 27 jäsenvaltiosta 21 on ratifioinut sopimuksen. Se on liian vähän. Jokaisen EU-maan pitäisi olla sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen.

Teksti on osa helmikuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista