Kannanotot

Yleinen

EU:n omien varojen laajentaminen tehtävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti

12.5.2023 Yleinen

Komissio tulee esittämään vielä tämän vuoden puolella ehdotuksensa EU:n omien varojen kasvattamisen suhteen. Parlamentti äänesti viikolla näkemyksistään siitä, mitä EU:n omia varoja tulisi vielä laajentaa. Viime vuoden loppupuolella hyväksyimme neuvoston esityksen siitä, että EU tulisi rahoittamaan lainojensa takaisinmaksua hiilirajamekanismin, EU:n päästökauppajärjestelmän sekä OECD/G20-maiden globaalin minimiverosopimuksen avulla.

Yksi parlamentin esityksistä on hiilirajamekanismia mukaileva ”oikeudenmukainen mekanismi”, joka asettaisi sisämarkkinoille pyrkiville yritykselle vaatimuksen maksaa kansainvälisissä toimitusketjussaan EU:n ulkopuolisissa maissa työskenteleville työntekijöille päiväpalkkaa, joka ylittää maan köyhyysrajan. Tuen lämpimästi tätä esitystä, sillä sosiaalinen polkumyynti on vakava ongelma, johon tulisi puuttua tiukemman sääntelyn avulla. Ajatus ei ole mitenkään villi, vaan hyvin suunniteltuna ja toteutettuna se voisi korjata sisämarkkinoiden epäreilua kilpailua ja ihmisoikeuksien poljentaa. Tällaisen uuden rajamekanismin suunnittelua varten parlamentti kehottaakin komissiota hyödyntämään kokemuksia jo käytössä olevasta hiilimekanismista sekä varmistamaan, että se istuisi Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntelyyn.

Muihin parlamentin tukemiin keinoihin EU:n omien varojen kasvattamiseksi lukeutuvat mm. kryptovaluuttaveron, yritysten tuloverotusta Euroopassa koskeva kehyksen (BEFIT) ja finanssitransaktioveron käyttöönotto. Tänä vuonna kryptovaluuttojen markkinoiden odotetaan kasvavan yli 5 biljoonaan euron suuruisiksi. Niiden sääntely ja verotus olisi tehokkaampaa unionin kuin kansallisella tasolla, ottaen huomioon niiden suuri liikkuvuus ja rajatylittävä ulottuvuus. Komissiolta odotetaan syksyllä esitystä BEFIT:istä, joka edesauttaisi yritysten voittojen jakamista  jäsenvaltioiden kesken käyttämällä BEFIT-sääntöihin perustuvaa ja muodostaisi uuden omien varojen lähteen. Rahoitusmarkkinoita koskeva finanssitransaktiovero on taas vanha ehdotus jo finanssikriisin ajoilta, mutta mahdollisesti pian taas ajankohtainen. Mihin keinoihin komissio tuleekaan päätymään, on ehdottoman tärkeää, että EU:n omat varat tullaan keräämään oikeudenmukaista siirtymää ja kestävää kasvua noudattaen.

Näiden ehdotusten lisäksi tulisi käydä keskustelua myös hiilidioksidiveron ja lentoveron käyttöönotosta EU:n omien varojen kerryttämiseksi. Mihin keinoihin komissio tuleekaan päätymään, on ehdottoman tärkeää, että omat varat tullaan keräämään oikeudenmukaista siirtymää ja kestävää kasvua noudattaen.

Teksti on osa toukokuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista