Kannanotot

Blogi

Eläinkuljetuksille tarvitaan lisäsääntöjä ja valvontaa

26.1.2011 BlogiEkologinen Eurooppa Kannanotot

Suomessa uutisoitiin kuluneella viikolla Atrian päätöksestä sulkea teurastamo Kuopiossa ja keskittää naudanteurastus Kauhajoelle. Uutisaihe on valitettavan tavanomainen. Teurastustoiminnan keskittyminen maantieteellisesti ja samalla suurten lihatalojen käsiin on ollut 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen trendi.

Teurastamojen keskittyminen kasvattaa eläinten kuljetusmatkoja. Kuopiosta ajaa Kauhajoelle yli viisi tuntia, Kuopion itäpuolen paikkakunnilta kestää vielä pidempään. Kun tarkastellaan Suomen tieliikenteen tavarankuljetuksia vuodelta 2009, eläimiä kuljetetaan n. 40 ”tavaralajin” joukosta pisimpiä matkoja. Keskimääräisen kuljetusmatkan ollessa 48 kilometriä se on elävien eläinten kohdalla 165 kilometriä.

Euroopan unionin alueella kuljetetaan päivittäin miljoona eläintä ja kuljetuksista säädetään unionin tasolla. Ylärajaa kuljetusten kestolle ei ole, mutta kuljetusdirektiivin kolmannessa artiklassa todetaan: ”Eläimiä ei saa kuljettaa tai kuljetuttaa siten, että niille voi aiheutua vammoja tai turhaa kärsimystä.” En usko kuitenkaan valehtelevani paljon, jos väitän sen olevan yksi eniten rikotuista EU-laeista.

Eläinkuljetuksia valvovat EU:ssa kansalliset viranomaiset. Käytännössä henkilöresurssit ovat vähäiset eikä tarkistusta tekevillä viranomaisilla ole aina oikeuttaa sakottaa lainrikkojaa. Eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt ovat toistuvasti löytäneet eläinkuljetusrikkomuksia etenkin Etelä-Euroopan teillä. Myös Suomessa vuonna 2009 tehdyistä tarkastuksista neljäsosassa löydettiin huomautettavaa.

Markkinatalouden ehdoilla kehittyvässä eläintuotannossa hyvinvointi ei yksin riitä perusteeksi tiukentaa kuljetuslainsäädäntöä. Tutkimus toisensa perään kuitenkin kertoo siitä, että kuluttajat EU:ssa haluavat syödä eettisesti tuotettua lihaa ja että tuotantotavalla on merkitystä lihan makuun. Hormonit ja stressi lyövät pihviin sivumakunsa. Kuljetusmatkojen lyhentämisen puolesta on ottanut kantaa myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Liian täydet ja pitkät kuljetukset paitsi aiheuttavat kärsimystä myös lisäävät eläintautien leviämisriskiä.

Euroopan komissio aikoo uudistaa eläinkuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä lähitulevaisuudessa. Eläinkuljetusten lyhentämiseen tähtäävä politiikka on kuitenkin haastavaa niin kauan kuin tarve pidemmille kuljetuksille kasvaa. Tärkeintä on luoda kahdeksan tunnin enimmäiskesto eläinkuljetuksille. Myös rangaistuskäytäntöä on tehostettava, jotta lakia ei enää rikottaisi niin räikeästi. Pidemmällä aikavälillä tulisi miettiä, voiko eläinperäisten tuotteiden tuotanto jatkaa toimintaansa pelkästään markkinatalouden lainalaisuuksien ehdoilla.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista