Kannanotot

Blogi

Ei sijaa syrjinnälle

8.9.2010 Blogi

Romanien tilanne oli tiistaina pitkän keskustelun aihe Euroopan parlamentin täysistunnossa. Viime päivinä myös monet toimittajat ovat hakeneet asiaan meppikommentteja.

Niinkuin asioihin yleensä, liittyy romanikysymykseenkin monia puolia, joiden vuoksi kysymyksiä ei voi pelkistää kyllä-ei -vaihtoehdoiksi. Yksi näistä puolista on syrjintä, jolta kannalta romanien tilannetta on myös tarkasteltava.

EU:n perustavanlaatuisiin arvoihin kuuluvat ihmisarvon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja avoimuus. Ihmisten vapaa liikkuvuus taas on yksi EU:n neljästä kantavasta perusvapaudesta. Ja lisäksi ihmisoikeusulottuvuutta on vastikään vahvistettu, kun perusoikeusasiakirja tuli Lissabonin sopimuksen myötä oikeudellisesti sitovaksi.

Euroopan romanien tilanne osoittaa, että arkipäivän tasa-arvossa ja perusoikeuksien toteutumisessa on vielä rutkasti toivomisen varaa. Eurooppa-tason juridisten työkalujen osalta ongelmana on muiden muassa se, ettei komissio perusoikeussopimuksen oikeudellisesta sitovuudesta huolimatta pysty puuttuman aloihin, jotka eivät lukeudu – ainakaan nykyisellään – sen kompetenssiin.

Neuvostoon jumittunut kaikkinaisen syrjinnän kieltävä yhdenvertaisuusdirektiivi on mielestäni yksi tärkeimpiä työkaluja niin romaneita kuin monia muita eurooppalaisia koskettavaan syrjintään. Haavoittuvia ryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyvät sekä seksuaalivähemmistöt. Tärkeää on varmistaa direktiivin horisontaalinen kattavuus niin, että sekä aktiivinen että passiivinen syrjintä kaikilla perusteilla – ilman porsaanreikiä ja poikkeuksia – kielletään.

Eurooppalaiseen, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa sivistysyhteiskunnassa ei syrjinnälle ole sijaa: jokaisella meistä kuuluu tasaveroinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.

Ihmisoikeudet eivät ole subsidiariteettiasia, joissa kukin valtio tai kunta voisi miettiä ketä syrjitään ja ketä ei. Ihmisoikeudet eivät ole vain kauniita julistuksia, vaan tarvitaan myös keinot niiden toimenpanoon ja valvontaan. Tämä on aivan keskeinen periaate, koska sillä, jonka oikeuksia rikotaan, ei yleensä ole voimaa ja valmiuksia niitä puolustaa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista