Kannanotot

Blogi

Ääni kuuluviin EU-yhteistyössä

16.8.2013 Blogi

Peliteoriat ovat hyödyllisiä apuvälineitä. Ne auttavat näkemään, miksi täysin järkevät ihmiset ja organisaatiot tekevät omalta ja kokonaisuuden kannalta järjettömiä ratkaisuja tilanteissa, joissa ei ole yhteistyötä tukevia sääntöjä. Yhteisellä laitumella jokaisen kannattaa lisätä hieman oman karjansa määrää, vaikka kokonaisuus kärsii eikä laidun elätä kohta ketään. Omaa lyhyen aikavälin etua kannattaa siis näennäisesti optimoida, vaikka pitkällä aikavälillä optimoinnista kärsisikin. Koskaanhan ei voi olla varma, toimivatko toisetkin yhteistyössä. Siksi esimerkiksi vapaaehtoinen veronmaksu ei toimi, vaikka tiedämme, että veroilla saatavat edut kuten terveyspalvelut hyödyttävät kaikkia. Ilmastonmuutoksen torjunta on klassinen esimerkki tästä vapaamatkustajaongelmasta.

Vaikea päätöksenteko

EU:lla on samanlainen haaste toimia ja tehdä asioita yhdessä. Olemme luoneet yhteisön sitovilla yhteisillä säännöillä, jotka on päätetty enemmistöpäätöksillä. Toisaalla toimimme silti toisin. Sisämarkkinalainsäädännön kautta luomme sitovat pelisäännöt tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkumiselle, mutta samaan aikaan kilpailemme epäreilusti veronkierrolla ja työntekijöiden huonolla kohtelulla, koska verotuksen ja ihmisten sosiaalisten oikeuksien osalta emme voi tehdä normaalia yhteistä enemmistölainsäädäntöä.

Meillä ei ole keinoja puuttua ihmisten syrjintään työelämän ulkopuolella eikä valtaa velvoittaa jäsenmaita pitämään kansalaistensa minimiturvasta ja palveluista huolta. Jos jäsenmaa rikkoo demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita, kuten Unkari on tehnyt, voimme vain paheksua, mutta emme voi puuttua. Yhteisen sitovan lainsäädännön puuttuminen talouspolitiikassa ja finanssivalvonnassa on osaltaan vaikuttanut talouskriisimme taustalla.

Ratkaisu on yhdessä sovitut sitovat sopimukset, joiden rikkomisesta seuraa rangaistus, sekä integraation syventäminen. Syvemmässä integraatiossa on kyse ainoastaan siitä, että teemme normaalin, sitovan lainsäädännön mahdolliseksi meidän kaikkien hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa sen sijaan, että antaisimme vapaamatkustajaongelman hävittää hyvinvointiamme.

Sananvalta kansalle

Lisääntyvä yhteinen päätöksenteko vaatii entistä enemmän demokratiaa sekä vaikutusmahdollisuuksia kansalaisille, jotta se koetaan yhteiseksi asiaksi eikä saneluksi. Käytännössä tämä tarkoittaa Euroopan parlamentin päättämisvallan vahvistamisen lisäksi myös kansalaisten kuulemis- ja tiedonsaantimahdollisuuksien lisäämistä. Jatkossa esimerkiksi talous- ja sosiaalikomitean rooliin voisi luontevasti kuulua kansalaisyhteiskunnan laajan kuulemisen organisointi kaikissa jäsenmaissa.

Lainvalmistelun kaikilla tasoilla olisi kuultava kansalaisia nykyistä enemmän pelkkien instituutioiden muodostamien mielipiteiden sijaan. Olisi tärkeää, että myös meillä kuultaisiin eduskunnan lisäksi kansalaisia entistä enemmän jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa. On tärkeää nähdä, että kansalaisten ja jäsenmaiden intressit eivät ole läheskään aina yhteneväisiä. Näkemyseroja syntyy jäsenmaissa aivan samalla tavoin kuin esimerkiksi kuntatasollakin.

Jäsenmaan, kuten kunnankin, näkemyksenä voi olla esimerkiksi vastustaa tiukempia sääntöjä oikeudesta ikäihmisten, vammaisten tai lasten hoitopalveluihin, koska se tarkoittaa, että rahaa on vähemmän käytössä johonkin muuhun. Sen sijaan kohderyhmään kuuluvien ihmisten etujen ja mielipiteiden mukaista taas olisi näiden palvelujen subjektiivinen takaaminen.

Eurooppalaisen integraation vahvistamisessa ei ole kyse instituutioiden välisestä valtapelistä eikä myöskään kansallisvaltion heikentämisestä tai itsemääräämisoikeuden viemisestä. Kyse on siitä, että ilman yhteistä selkeää ja kattavaa lainsäädäntöjärjestystä emme joko kykene puuttumaan ongelmiin, koska ne ovat yksittäistä valtiota suurempia kuten finanssikriisi, tai sitten joudumme vapaamatkustajaongelman ansaan ja tuhoamme itsemme ja toisemme. Ilman yhteistä ja kansalaisille avointa päätöksentekojärjestelmää instituutiot eivät aina edusta ihmisten etua, ja vahvojen tahojen lobbausvoima vääristää ajettavia etuja. Siksi vahva ja avoin EU on joka tytön ja pojan paras ystävä.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista