Kannanotot

Blogi

13.1.2009 Blogi

Parlamentin vuoden ensimmäinen täysistuntoviikko pyörähti käyntiin eilen. Viikolla puhututtavia asioita ovat erityisesti tilanne Gazassa, Venäjän ja Ukrainan välinen kaasukiista sekä tänään äänestetyt mietinnöt kasvinsuojeluaineiden ja torjunta-aineiden käytöstä. Parlamentin hyväksynnän äänestyksissä saaneet mietinnöt luovat uutta säännöstöä torjunta-aineiden käytöstä ja siitä, millaisia aineita on ylipäänsä enää sallittua käyttää. Hyväksytyt mietinnöt ovat askel oikeaan suuntaan kohti turvallisempia torjunta-aineita ja niiden tarkempaa käyttöä.

Ilman suurempaa huomiota jäi niin ikään tänään hyväksytty mietintö mahdollisuuksista kehittää EU:n ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Raportin olisi suonut olevan sisällöltään laajempi ja syvällisempi. Mietinnönlaatijan käsissä raportti jäi kuitenkin jokseenkin mitäänsanomattomaksi. Tämä on harmillista.

Unionilla on kiistatta suuri savotta edessään pyrkimyksissään lähentyä kansalaisiaan ja vastatessaan kansalaisten vahvasti kokemaan demokratiavajeeseen. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vahvempi sitouttaminen kaikkiin unionin toimintoihin kasvattaisi unionin hyväksyttävyyttä. Erityisesti lainsäädännöllisissä asioissa kansalaisilla ja järjestöillä tulee olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ja lausua mielipiteensä kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa.

Vahvasti tätä sanomaa välittävällä ja mahdollisia käytännön keinoja erittelevällä mietinnöllä parlamentilla olisi ollut kullanarvoinen paikka vaikuttaa tähän unionin uudistusprosessiin ja parlamentin omiin käytäntöihin. Yksi konkreettisista parannuksista olisi esimerkiksi kirjata parlamentin valiokuntien menettelytapoihin vaade kansalaisyhteiskunnan kuulemisesta jokaisen valiokuntaan tulevan raportin osalta.

Parlamentille jäi nyt yhä edelleen työksi ajaa eteenpäin sellaisten työtapojen omaksumista kaikissa unionin elimissä, jotka mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan paremman osallistumisen. Tällaisiin työtapoihin kuuluu erityisesti jokaisen unionin instituution velvollisuus aktiivisesti informoida kansalaisia ja järjestöjä vireillä olevista asioista, sekä pyytää kansalaisyhteiskunnalta mahdollisia kommentteja näihin käsiteltäviin asioihin. Instituutioilla tulisi myös tämän konsultaatioprosessin jälkeen olla velvollisuus koostaa saamistaan kommenteista tiivistelmä, joka liitettäisiin kulloisenkin mietinnön yhteyteen. Näin jokaisen unionin kansalaisen olisi mahdollista nähdä, miten annetut kommentit on kulloinkin otettu huomioon.

Kuvassa parlamentin sisäänkäynti Strasbourgissa. Strasbourgissa pidetään vuodessa vähintään 12 parlamentin täysistuntoa. Ennen tätä parlamenttirakennusta täysistuntoja pidettiin Euroopan neuvoston tiloissa Strasbourgissa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista