Kannanotot

Blogi

3.2.2009 Blogi

Viikonlopun International Herald Tribunen uutinen uusien, niin kutsuttujen EPR -ydinvoimaloiden jätteiden huomattavasti suuremmasta uraanipitoisuudesta tuo varteenotettavan näkökulman ajatukselle lisätä huomattavasti ydinvoiman määrää Euroopassa. Olkiluotoon rakenteilla oleva ydinvoimala on nimenomaan EPR- voimala, joiden puolesta erityisesti maailman suurin ydinreaktoreiden rakentaja ranskalainen Areva on puhunut. Uutisen mukaan ei ole lainkaan selvää, kuinka maat tulevat selviytymään huomattavasti vaarallisemman jätteen käsittelystä ja varastoinnista – jätettä tulee mm. varastoida huomattavasti nykyistä kauemmin maan päällä.

Myös parlamentin tänään alkava täysistunto käsittelee energia-alan asioita: käsittelyssä on mietintö, jossa tarkastellaan komission toista strategista energiakatsausta. Mietintö tutkiskelee EU:n tulevaisuuden energiapolitiikkaa. Mietinnössä mainitaan mm. vaatimus uusiutuvan energian osuuden nostamisesta 60 prosenttiin Euroopan kokonaiskulutuksesta vuoteen 2050 mennessä.

Mietintö on valitettavan konservatiivinen suhteessaan uusiutuviin energianlähteisiin: kilpailukykyisen ja kestävälle kasvulle rakentavan Euroopan tulee tähdätä uusiutuvan energian osuuden nostamiseen vähintään 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Monet tutkimukset – mm. saksalaisen German Aerospace Centren tutkimukset ja Heinrich Böll Stiftungin ERENE -tutkimus toteavat tämän olevan sekä taloudellisesti että teknisesti mahdollista. Lisäksi raportissa asetetaan huomattavaa painoarvoa ydinvoimalle yhtenä Euroopan tulevaisuuden huomattavista energiasatsauksista. Yllä oleva uutinen sekä muut ydinvoiman riskit ja haittapuolet huomioon ottaen tämä on lyhytnäköistä ja haitallista politiikkaa.

Euroopan toivoisi liikkuvan tosissaan paljon puhutussa ja kipeästi kaivatussa elvytyspaketissaan niin kutsutun uuden vihreän diilin (”New Green Deal”) toteuttamiseen. Vihreä elvytys on tehokasta: kun hallitukset investoivat puhtaisiin energianlähteisiin, ne luovat samalla työtä, lisäävät vihreiden voimanlähteiden määrää ja osallistuvat tehokkaasti ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Unioni on jo ottanut oikean suuntaisia askelia: viimeisimpänä esimerkkinä näistä on komission päätös rahoittaa Suomen ja Viron välistä sähkökaapelia, Estlinkiä sadalla miljoonalla eurolla. Tämän suuntaisia toimia tarvitaan huomattavasti enemmän ja nopeammalla aikataululla.

Super-grid ryhmämme vieraili viime viikon lopulla Espanjan aurinkovoimalaitoksilla. Matkan aikana keskustelimme mm. siitä, kuinka nopeasti ja millä keinoin auringon ja muiden uusiutuvien energianlähteiden osuus Euroopan energiantuotannosta on mahdollista kasvattaa nopeasti ja tehokkaasti. Espanja tarjoaa oivan esimerkin uusiutuvia energianlähteitä tukevasta politiikasta. Maa on tällä hetkellä johtavia aurinkoenergian tuottajia.

Rakenteilla ja suunnitelmissa olevat aurinkovoimalaitokset ovat osoitus niin Espanjan kuin yksityistenkin toimijoiden arvostettavasta kunnianhimosta, jota radikaalin muutoksen aikaansaaminen edellyttää. Aurinkoenergian hyötysuhteet paranevat jatkuvasti, minkä lisäksi tekniikan kehitys alalla on huimaa. Tutustumismatka Espanjaan todisti konkreettisesti, että aurinkoenergia on jo nykypäivän, ei tulevaisuuden teknologiaa.

Aurinkoenergiaa on monenlaista: aurinkokennot edustavat pienimuotoista yksikkötuotantoa, kun taas aurinkopaneelein on mahdollista tuottaa aurinkosähköä laajamittaisesti kaupalliseen sähköntuotantoon. Aurinkosähkön tuotantoon on mahdollista käyttää myös aurinkotorneja. Uusiutuvaan aurinkosähköön (PV, eli Photovoltaic) kohdistuu suuria odotuksia, sillä teknologiaa käyttäen on mahdollista huomattavasti nykyisiä sovelluksia tehokkaammin muuntaa auringon energia sähköksi.

Super grid – eli uusi kantaverkko Eurooppaan tarvitaan, jotta ympäri Euroopan epätasaisesti jakautuneet, mutta runsaat uusiutuvan energianlähteet saataisiin käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti. Tasavirtaisessa (HCDC) -verkossa sähköhävikki on noin 3 prosenttia jokaista 1.000 kilometriä kohden. Näin pieni hävikki mahdollistaa sähkön tehokkaan kuljettamisen pitkienkin matkojen taakse sieltä, missä energiaa kulloinkin on saatavilla sinne, missä on kysyntää.

Päivän kuvassa on otos Sevillan maakunnasta löytyvästä aurinkotornista, joka on maailmassa ensimmäinen laatuaan.  Tornin ympärille sijoitetut peilit heijastavat auringon säteet tornin huipulle, missä lämpö siirtyy pyörittämään ihan normaalia höyryturbiinia. Matkamme alkoi parabolisilta aurinkovoimalaitoksilta Granadan läheltä,Andasol I ja Andasol II -laitoksilta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista