Kannanotot

Blogi

9.2.2009 Blogi

Viime viikolla pääministeri Vanhanen peräänkuulutti kansallisen edun puolustamista EU-päätöksenteossa. Kansallinen etu ei läheskään aina sanele päätöksentekoa parlamentissa, mutta EU:ssa parhaillaan käsittelyssä oleva kuluttajansuojasääntelyn uudistaminen on esimerkki asiasta, missä kansallista etua tulee puolustaa yhteisessä rintamassa. Kansallista etua ajetaan oikealla tavalla puolustamalla suomalaista kuluttajaa.

Ehdotus uudeksi kuluttajanoikeusdirektiiviksi on parhaillaan käsiteltävänä neuvostossa ja parlamentissa. Ehdotuksen lähtökohta on kuluttajasopimuksia koskevien lakien yhtenäistäminen koko EU:ssa. Suomessa valtioneuvosto on perustellusti vaatinut direktiiviehdotukseen olennaisia muutoksia, sillä komission ehdotus heikentäisi huomattavasti suomalaisten kuluttajien oikeuksia.

Ehdotuksen lähtökohta, kuluttajansuojan yhtenäistäminen, joka parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, on sinänsä hyvä ja kannatettava tavoite. Kyse on kuitenkin siitä, millä ehdoilla tämä tapahtuu. Kansallisesti ei voitaisi enää säätää direktiiviä parempia oikeuksia kuluttajalle. Sääntelyn yhtenäistävä maksimidirektiivimalli ei sovi kuluttajansuojaan, vaan kuluttaja-asioissa olisi jatkettava nykykäytäntöä ja pitäydyttävä nk. minimidirektiiveissä, jotka mahdollistavat kansallisella tasolla paremman sääntelyn.

Parlamentin käsittelyssä oleva direktiiviehdotus kuluttajan oikeuksista heikentäisi kuluttajan asemaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa useilta osin nykyiseen verrattuna. Ehdotus esimerkiksi asettaisi kahden vuoden aikarajan myyjän vastuulle korvata tuotteessa ilmenneet virheet. Nykyisin Suomessa virhevastuulle ei ole aikarajaa, vaan vastuu kattaa tuotteen normaalin käyttöiän. Ehdotus johtaisi tavaroiden elinkaarten lyhenemiseen eikä se siten olisi ekologisestikaan kestävä.

Ehdotuksen mukaan vain myyjä olisi vastuussa myymänsä tavaran virheestä. Nykyisin Suomessa myös esimerkiksi tavaran maahantuoja ja valmistaja ovat vastuussa virheestä. Eri myyntiportaat kattava vastuu on tärkeä osa kuluttajansuojaamme. Siitä on pidettävä kiinni erityisesti taloudellisesti epävakaina aikoina, jolloin kuluttajalle virheestä vastuullinen taho ei aina pysty jatkamaan toimintaansa.

Tällä viikolla minulla on kotimaan ryhmä vierailulla. Aamupäivällä kiersimme katselemassa parlamenttia.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista