Kannanotot

Blogi

2.3.2009 Blogi

Tänään talous- ja raha-asioiden valiokunnassa hyväksyttiin laatimani mietintö Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) valtuuksista kerätä tilastotietoja. Tarkistuksen alla on jo olemassa oleva neuvoston asetus ja tarkistuksen päämääränä tietojenkeruun tehostaminen. Mietintö on herättänyt kiinnostusta lähinnä EKP:ssä ja neuvostossa – keskustelut valiokunnassa ovat olleet lyhyehköjä.

Tilastojen kokoamisen tehostaminen on tarpeen kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden voimistuva monimutkaistuminen ja etenkin rahoituskriisin paljastama tarve systemaattisempaan ja laajempaan tiedonsaantiin. Uudistuksen merkittävin kohta on teknisen harmonisoinnin lisäksi keskuspankin laajennettu vastuu kerätä eri toimijoilta tietoja. Laajemmin ja useammin kerättyä tietoa on mahdollista käyttää systeemisen riskin ymmärtämiseen ja kartoittamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että finanssivalvojien hälytyskellot alkavat soida, jos Euroopan-laajuisesti suuri osa vakuutusyhtiöistä on vakuuttanut samankaltaista riskiä – tällöin uhka siitä, että ongelmat suhteellisen rajoitetulla sektorilla aiheuttavat ongelmia paljon suuremmalle joukolle toimijoita, kasvaa huomattavasti.

De Larosièren -mietintö on herättänyt laajaa keskustelua parlamentissa. Monet ECON-jäsenet suhtautuivat raporttiin positiivisesti. Erityisesti mietinnön ehdotus makrotason sääntelyelimen luomisesta on kerännyt kiitosta. Parlamentin lokakuun täysistunnossa hyväksytty kanta vaati tällaisen Euroopan-laajuisen elimen pystyttämistä. Kantaa otettiin tuolloin myös mikrotason valvontaan ja niin kutsuttujen Lamfalussy-mallin mukaisten komiteoiden roolin ja merkityksen kasvattamiseen. Riemua herättää Larosièren -ryhmän samansuuntaiset ehdotukset.

ECON-puheenjohtaja, ranskalainen Pervenche Bères painotti komission ja neuvoston vastuuta toimia nyt saatujen selkeiden suositusten mukaan. Inspiraatiota perustavanlaatuiseen talouden rakenteiden muutokseen voidaan hakea nk. Delors-prosessista, joka johti Euroopan talousalueen muodostamiseen ja euron käyttöönottoon. Askeleet Euroopan finanssirakenteen valvonnan ja sääntelyn uudistamiseen tulee aloittaa mahdollisimman pian.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista