Kannanotot

Blogi

6.4.2009 Blogi

Työaikadirektiivistä äänestettiin Euroopan parlamentissa joulukuussa. Parlamentin kannat menivät neuvoston kanssa niin ristiin, että asiassa ajauduttiin sovittelumenettelyyn: yhdessä komission kanssa käyvät neuvosto ja parlamentti keskusteluja kiistakohdista ja pyrkivät löytämään asiassa kompromissin. Tämän jälkeen parlamentin tulee vielä äänestää lopullisesta tekstistä.

Sovitteluneuvotteluja parlamentin ja neuvoston välillä on käyty jo muutamaan otteeseen, mutta isoimmista asioista – päivystysajasta ja enimmäistyöajan kiertomahdollisuudesta – ei olla päästy edelleenkään yhteiseen kantaan. Viimeisin neuvottelu tällä viikolla päättyi edelleen tuloksettomana siitä huolimatta, että keskustelut jatkuivat varhaiseen aamuun.

Syyttävä sormi pattitilanteesta osoittaa osapuolesta riippuen aina vastakkaiseen leiriin: molemmat syyttävät toisiaan joustamattomuudesta. Aikaa sopimiseen on huhtikuun loppupuolelle, sillä parlamentin tämän kauden viimeinen täysistunto pidetään toukokuun alussa. Erittäin valitettavaa on, että tilanne näyttää pahasti siltä, ettei yhteisymmärrykseen päästä viimeisessäkään kokouksessa. Jotain osviittaa tilanteen tulehtuneisuudesta antaa sekin, etteivät neuvoston ja parlamentin edustajat päässeet kokouksessa yhteisymmärrykseen edes siitä, milloin seuraava kokous pidettäisiin. Jos tulosta ei synny, direktiiviesitys palaa takaisin komissiolle, jonka työnä on laatia kokonaan uusi ehdotus.

Neuvosto olisi pidentänyt viikkotyötuntien enimmäismäärää jopa 60–65 tuntiin viikossa, yli EU:n ja suomalaisen nykyisen lainsäädännön. Euroopan parlamentin enemmistö piti huolta siitä, ettei prosessissa syntynyt unionin historian ensimmäistä työolojen huononnusdirektiiviä ja äänesti mahdollisuuden poiketa 48 viikkotunnin enimmäismäärästä kumoon.

Parlamentin sovitteluissa esittämän kannan mukaan keskimääräinen 48-tuntinen työviikko voitaisiin laskea 12 kuukauden ajalta. Yksittäiset jäsenmaat voisivat jättäytyä tämän rajan ulkopuolelle vain direktiivin kolmen ensimmäisen voimassaolovuoden ajan. Tämän lisäksi parlamentti hyväksyi äänestyksessään kannan, jonka mukaan koko päivystysaika, mukaan luettuna aika jona ei työskennellä, lasketaan työajaksi. Tätä sovelletaan, jollei työehtosopimuksessa muuta sovita.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista