Kannanotot

Blogi

9.4.2009 Blogi

Viime kesänä komissio julkaisi kauan odotetun ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi kestävästä kuluttamisesta ja tuotannosta. Pakettiin sisältyy direktiivimuutos, joka laajentaa vuoden 2005 energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa puitedirektiiviä. Tätä direktiivimuutosta koskevasta mietinnöstä äänestetään huhtikuun täysistunnossa. Asia on parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä.

Komission alkuperäisten kaavailujen mukaan uuden ehdotuksen suunniteltiin kattavan suurin osa tuoteryhmistä jalkineista huonekaluihin ja puhdistusaineisiin. Komission sisäisessä kinastelussa tuoteryhmä kuitenkin supistui ja heinäkuussa julkistettu ehdotus lähtee energiatehokkuuden lisäämisestä: sen kattamiin tuotteisiin kuuluvat näin ollen energiatehokkuuteen kaikkein tiivimmin linkittyvät tuotteet. Esimerkkinä näistä ikkunat ja suihkusuuttimet.

Ehdotuksessa ekomodernisaation toteuttamiseksi kaavaillaan niin sitovia kuin vapaaehtoisiakin keinoja. Jos kyseessä olevat tuotteet eivät täytä tiettyjä energiansäästöllisiä kriteereitä, niitä ei tulevaisuudessa sallita myytävän EU:n sisällä.

Parlamentin mietinnönlaatija, romanialainen Magor Imre Csibi näkee tämän lähestymistavan – oikeutetusti – liian suppeaksi. Csibin näkemyksen mukaan direktiivin tulisi alkuperäisten kaavailujen mukaisesti välittömästi kattaa kaikki tuotteet, lukuun ottamatta liikennevälineitä. Raportööri kummeksuu komission etenemistä asiassa muistuttamalla, että laajemman tuoteryhmän vaihtoehto oli sen oman vaikutustenarvioinnin mukaan paras. Tätä vastoin ehdotusta, johon komissio loppujen lopuksi päätyi, ei edes arvioitu. Energian käytön tehokkuuden lisäksi Csibi haluaa sisällyttää direktiiviin myös luonnonvarojen käytön tehokkuuden.

Ilmastopolitiikka on ensiapua ylen määrin energiaa syövään elämäntyyliimme. Ekomodernisaatiolla hoidetaan itse ongelman lähdettä. Molempia parannuskeinoja tarvitaan kipeästi. On selvää, ettei nykyinen tahti voi jatkua: tällä kulutuksen tahdilla tarvitsemme tarpeidemme tyydyttämiseen useamman maapallon verran raaka-aineita. Valitettavasti käytössämme ei kuitenkaan ole kuin tämä yksi.

EU:n omille markkinoilleen asettamien standardien merkitykset ulottuvat yhteismarkkinoita kauemmaksi. Kun tehottomien energiasyöppöjen tuonti unionin alueelle kielletään, on siihen taivuttava myös EU:n ulkopuolisten valmistajien.

Ensi viikolla parlamentti kokoontuu poliittisissa ryhmissä valmistautumaan kahden viikon päästä seuraavaan täysistuntoon.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista