Kannanotot

Blogi

5.5.2009 Blogi

Viimeiselle täysistunnolle ennen vaaleja siunaantui odotetusti aimo kasa isoja, jos sitten pienempiäkin mietintöjä ja lakiesityksiä. Kiinnostusta kansalaisten keskuudessa ovat herättäneet erityisesti eläinkokeita ja hyljetuotteiden myynnin kieltoa koskevat direktiiviehdotukset, sekä niin kutsuttu televiestintä paketti. Näiden lisäksi asialistalla on talouden osalta mm. huhtikuulta tänne toukokuulle lykätty direktiiviesitys pankkien vakavaraisuudesta ja arvopapereistamisesta, sekä työllisyyden säännöstöstä Suomessakin keskusteluttanut kuljetusyrittäjien työaikaa koskeva direktiiviuudistus Parlamentti lausuu niin ikään mm. kantansa unionin uusiin turvapaikkasääntöihin ja siihen, millaisia vaikutuksia Lissabonin sopimuksen voimaantulolla on parlamentin toimintaan.

Suomalaisia yhden miehen kuljetusyrittäjiä ei ilahduta tieto, että komission ehdottama direktiiviuudistus kaatui tänään niukasti parlamentin äänestyksessä. Vuodelta 2002 peräisin oleva direktiivi koskee ensisijassa yritysten työntekijöitä, mutta siihen sisältyy kohta, jonka mukaan myös itsenäiset kuljetusyrittäjät tulevat direktiivin piiriin tämän vuoden maaliskuulta lähtien. Komissio ehdottaa uudistuksessa, että nämä nykyiseen direktiiviin sisällytetyt omistajakuljettajat tulisi jättää tiukkojen työaikasäädösten ulkopuolelle. Tämä on kaikin puolin järkevää, sillä kuljettajia sitoo jo määräykset työ- ja lepoajasta, minkä lisäksi omistajayrittäjien on voitava itse päättää käyttämästään työajasta.

Eläinasioista käytiin äänestykset niin ikään jo heti täysistunnon alkumetreillä. Päivä on iloinen hylkeiden kannalta – hyljetuotteiden kauppa kielletään EU:n alueella paria poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset koskevat inuiittien ja muiden alkuperäiskansojen oikeutta pienimuotoiseen kaupankäyntiin, sekä Suomen ja Ruotsin vahvasti ajama oikeus käydä voittoa tuottamatonta, pienimuotoista kauppaa, kun tämä liittyy sellaiseen pyyntiin, jonka tarkoituksena on meren luonnonvarojen kestävä kehitys. Täyskiellon taustalla on Kanadassa harjoitettu erittäin brutaali hylkeenmetsästys, jonka tuloksena moni EU-jäsenmaa on jo ennen tätä direktiiviä päätynyt kieltämään tuotteilla käytävän kaupan.

Jos hylje-äänestys oli voitto eläinoikeuksille, oli päivän toinen eläimiä koskeva äänestys taas karvas tappio: Parlamentin enemmistö äänesti huomattavan määrän heikennyksiä komission – jo itsessään varovaiseen – koe-eläindirektiivin uudistusehdotukseen. Itse äänestin huomattavasti vahvemman eläinoikeusnäkökulman puolesta – joka olisi mm. kieltänyt kokeet ihmisapinoilla ja asettanut määrärajan sille, mihin mennessä kokeet villeinä pyydystetyillä kädellisillä tulee lopettaa. Tämä näkökulma valitettavasti hävisi äänestyksessä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista