Kannanotot

Blogi

26.5.2009 Blogi

Hallinnon tulee olla mahdollisimman avointa, läpinäkyvää ja kustannustehokasta. EU-hallintoa ei olla kiitelty näistä juuri miksikään. Paljon parjattu hallinnon byrokraattisuus ja jähmeys on paljolti totta ja seurausta monen erilaisen hallintotavan yhdistämisestä ja kompromisseista. Myös jäsenmaiden historialla ja kulttuurilla on oma osansa. Parannettavaa on: hallinnon tulee palvella kansalaisia, eikä olla itseisarvo. Huomattavaa on kuitenkin myös, ettei EU-hallinto ihan hirveä resurssisyöppö ole: sen osuus EU:n budjetista on alle kahden prosentin.

Hallinnon avoimuuteen ja EU-päätöksenteon valvontaan vaikuttaa suuresti kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet nähdä päätöksenteon taustalla olevat asiakirjat: osallistumisen ja unionin asioiden seuraamisen yksi perusedellytyksistä on mahdollisuus saada tietoa päätöksenteon taustalla olevista ajatuksista ja kehityskuluista. EU:n perussopimukseen on kirjattu yleinen oikeus jokaiselle kansalaiselle päästä käsiksi parlamentin, komission ja neuvoston asiakirjoihin. Tämä oikeus on tarkemmin kirjattu vuoden 2001 direktiiviin. Direktiivin tulkinnasta syntynyt oikeuskäytäntö ja tarve selventää direktiivin tulkinnanvaraisia osia saivat komission tänä vuonna esittämään direktiivin uudistusta.

Komissio ehdotuksessaan on peruutellut huomattavasti oikeuden päätösten luomista ja edellisen direktiivin periaatteista. Tämä on perusteetonta. Erityisen ongelmallisia komission ehdotuksessa oli mm. asiakirjan ahdas määritelmä ja jäsenvaltioiden periaatteessa lähes rajaton valta päättää niiden unionille toimittamien asiakirjojen julkisuudesta. Asian käsittely on vielä kesken. Kummastuttavan moni meppi – erityisesti maista, joissa hallintokulttuuriin ei kuulu Pohjoismainen avoimuuskäsitys – on asettunut vastustamaan mahdollisimman laajaa avoimuutta. Neuvoston puolella erityisesti Pohjoismaat ovat ajaneet avoimuuden periaatteita.

Mahdollisimman suuren avoimuuden periaatteesta tulee pitää kiinni. Asiakirjan saamisen epääminen tulee olla ehdoton poikkeus. EU:ssakin on vihdoin toteutettava tämä avoimuuden periaate. Salaileva ja norsunluutornissa hääräävä unioni ei tule saavuttamaan suurempaa suosiota kansalaisten silmissä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista