Kannanotot

Vauras Eurooppa Kannanotot

Puheenvuoro tulleista parlamentin täysistunnossa

5.9.2008 Vauras Eurooppa Kannanotot

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,

Euroopan Unioni on viime vuodet ollut kansainvälisten toimijoiden etujoukoissa maapallon kannalta kestävämmän ilmastopolitiikan kehittämisessä. Tämä asema EU:n tulee säilyttää myös tulevaisuudessa.

Haluaisin kiittää raportööriä sekä valiokuntaa onnistuneesta mietinnöstä. Tämän väliaikaisen mietinnön kautta vahvistetaan edelleen näkemystä siitä tieteellisestä pohjasta, jolle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävä työ tulee perustaa. Huomionarvoista on, että tiede ja sen tuottama tieto muuttuvat jatkuvasti uusien teknologioiden, metodien ja huomioiden kautta. Tästä johtuen meidän tulee pysyä avoimina kaikelle ilmiötä koskevalle tiedolle ja kunnioittaa myös eriäviä mielipiteitä.

On äärimmäisen tärkeää reagoida ilmastonmuutokseen päättäväisesti. Tähän mennessä järjestetyistä neljästä hallitustenvälisestä ilmastopaneelista jokainen on joutunut tarkistamaan edeltäjänsä arvioita ilmastonmuutoksen etenemisen nopeudesta: ilmiö on edennyt yhteisön aiempia arvioita nopeammin. Myös nyt näyttää olevan tarvetta tarkistaa edellisen IPCC:n arvioita. Mm. Yhdysvaltain avaruusjärjestön NASA:n tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaativan radikaalimpia toimenpiteitä: ilmastonmuutosta aiheuttavien kaasujen pitoisuuksia ilmakehässä tulee rajoittaa merkittävämmin, jotta radikaaleilta muutoksilta voidaan välttyä.

EU:ssa tulee ottaa huomioon kasvava tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi hiilidioksidipäästöjä tulisi katkaista huomattavammin, kuin mitä IPCC suositti. Tähän kehitykseen peilattuna pelkään, että EU:n ilmastopaketin tavoitteet eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Unionin tulisi jo nyt panostaa huomattavasti päättäväisemmin keinoihin, joilla Unionin alueelle luotaisiin ekotehokkaita yhteiskuntia. Ekomodernisaation tulee olla kaikki EU:n politiikka-alueet kattava pääperiaate. Kyky muuntua tämän vallankumouksen paineessa tulee olemaan myös tärkein EU:n kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista