Kannanotot

Sirpa sanonut

Työaikadirektiivin sovittelun aikataulua noudatettava

19.2.2009 Sirpa sanonut

Euroopan parlamentti käsitteli täysistunnossaan eilen ja tänään työntekijöiden aseman parantamista koskevia direktiivejä. Asialistalla oli niin työntekijöiden kuulemista koskeva mietintö kuin laittomien maahanmuuttajien työllistämistä käsittelevä esityskin.

Yhteistä mietinnöille on se, että parlamentti ajaa työntekijöiden oikeuksia laajentamalla yritysten vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista. ”Työntekijöiden oikeus tulla kuulluksi ja osallistua yrityksen päätöksentekoprosessiin on demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja toimivan talouden kriteeri”, painotti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok). ”Läpinäkyvyyden lisääminen on myös työnantajan etu, koska ihmisoikeuksia kunnioittava ja sosiaalisen vastuunsa kantava yritys on kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija,” hän katsoo.

Työaikadirektiivin käsittelyssä parlamentti profiloituu työntekijöiden puolestapuhujana. Parlamentti äänesti joulukuussa 2008 direktiiviesityksestä, joka eroaa merkittävästi neuvoston kannasta. Suurinta eripuraa ovat aiheuttaneet terveydenhoitoalan päivystysaikoja koskevat kohdat, sekä niin sanottu opt out-järjestelmä, jonka mukaan työnantaja ja työntekijä voivat erikseen sopia työaikasuojelun sivuuttavista työajoista.

Työaikadirektiivin virallinen sovittelu parlamentin ja neuvoston välillä alkaa 17.3. Aikataulu on varsin tiukka, sillä toukokuun alussa pidettävä Strasbourgin täysistunto on nykyisen parlamentin viimeinen mahdollisuus äänestää esityksestä. Molemmat osapuolet ovat kuitenkin halukkaita sovitteluun yhteisen kannan löytämiseksi. ”On tärkeää, että hyvä sovittelutulos saadaan aikaan”, vaati Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista