Kannanotot

Sirpa sanonut

Suomalaista kuluttajansuojaa puolustettava

9.2.2009 Sirpa sanonut

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok) ehdotti maanantaina Brysselissä, että pääministeri Vanhasen peräänkuuluttamaa kansallisen edun puolustamista EU-päätöksenteossa voidaan tehdä yhtenäisenä rintamana, kun EU:ssa parhaillaan käsitellään kuluttajansuojasääntelyn uudistamista.

”Kansallista etua ajetaan oikealla tavalla puolustamalla suomalaista kuluttajaa. Uskonkin kaikkien suomalaisten europarlamentaarikkojen yhdessä puolustavan suomalaisen kuluttajan etua, samoin kuin valtioneuvosto tekee”, sanoi Pietikäinen.

Ehdotus uudeksi kuluttajanoikeusdirektiiviksi on parhaillaan käsiteltävänä neuvostossa ja parlamentissa sekä Suomessa eduskunnan suuressa valiokunnassa. Ehdotuksen lähtökohta on kuluttajasopimuksia koskevien lakien yhtenäistäminen koko EU:ssa. Kansallisesti ei voitaisi enää säätää direktiiviä parempia oikeuksia kuluttajalle. Suomessa valtioneuvosto on perustellusti vaatinut direktiiviehdotukseen olennaisia muutoksia, sillä komission ehdotus heikentäisi suomalaisten kuluttajien oikeuksia.

”Kuluttajansuojan yhtenäistäminen parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, mikä sinänsä on hyvä tavoite. Kyse on kuitenkin siitä, millä ehdoilla tämä tapahtuu”, totesi Sirpa Pietikäinen ja jatkoi: ”Sääntelyn yhtenäistävä maksimidirektiivimalli ei sovi kuluttajansuojaan, vaan kuluttaja-asioissa olisi jatkettava nykykäytäntöä ja pitäydyttävä ns. minimidirektiiveissä, jotka mahdollistavat kansallisella tasolla paremman sääntelyn.”

Parlamentin käsittelyssä oleva direktiiviehdotus kuluttajan oikeuksista heikentäisi kuluttajan asemaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa useilta osin nykyiseen verrattuna. Ehdotus esimerkiksi asettaisi kahden vuoden aikarajan myyjän vastuulle korvata tuotteessa ilmenneet virheet. Nykyisin Suomessa virhevastuulle ei ole aikarajaa, vaan vastuu kattaa tuotteen normaalin käyttöiän. ”Ehdotus johtaisi tavaroiden elinkaarten lyhenemiseen eikä se siten olisi ekologisestikaan kestävä”, huomioi Pietikäinen.

Ehdotuksen mukaan vain myyjä olisi vastuussa myymänsä tavaran virheestä. Nykyisin Suomessa myös esimerkiksi tavaran maahantuoja ja valmistaja ovat vastuussa virheestä.

”Eri myyntiportaat kattava vastuu on tärkeä osa kuluttajansuojaamme. Siitä on pidettävä kiinni erityisesti taloudellisesti epävakaina aikoina, jolloin kuluttajalle virheestä vastuullinen taho ei aina pysty jatkamaan toimintaansa”, painotti Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista