Kannanotot

Sirpa sanonut

Puheenvuoro elvytyspaketista, täysistunnossa 11.3.2009

13.3.2009 Sirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Arvoisa puhemies, arvoisa raportööri, hyvät kollegat,

viime viikolla komissio luovutti neuvostolle talouskriisiä käsittelevän tiedonantonsa tämän kuun lopun neuvoston kokousta varten. Kuten odotettu, komission esitykset perustuvat pitkälti De Larosièren -ryhmän suosituksiin. Tämän lisäksi komissio esitti myös ensimmäisen arvionsa Euroopan talouden elvytyspaketin tuloksista. Komissio pitää alustavia tuloksia hyvinä ja arvioi, että kansalliset ja Eurooppa-tasoiset elvytystoimet yhteen laskien elvytyksen kokonaisarvo tulee vastaamaan noin 3.3% BKT:stä vuosina 2009–2010.

Onnittelen raportööriä erittäin ansiokkaan mietinnön laatimisesta. Pidän erityisen tärkeänä hänen painottamaansa tarvetta jäsenvaltioiden toimien koordinoimiseen. Protektionististen tendenssien heräileminen on erittäin huolestuttavaa. Vaikka puheiden tasolla kaikki jäsenmaat vakuuttavat puhaltavansa yhteen hiileen, on toimien tasolla luettavissa jotain aivan muuta. On äärimmäisen tärkeää, että EU-johtajat tekevät päätöksensä nyt puheidensa pohjalta, eivätkä anna periksi protektionistisille paineille, jotka useassa maassa ovat kiistatta kovia.

EU:n tulee ottaa uusi, kunnianhimoinen askel Lissabonin strategian jatkoksi. EU tarvitsee elvytyspaketin, joka tukee uusia aloja kilpailukyvyn ja kasvun perustana. Mm. ekomodernisaatiolla, uusiutuviin energianlähteisiin ja tietotekniikkaan satsaamalla on mahdollista saada aikaan myönteinen toimialamuutos.

Kriisi on myös mahdollisuus. Se on mahdollisuus järjestää uudelleen koko Euroopan-laajuinen ja globaali finanssiarkkitehtuuri. Kriisi on myös mahdollisuus sysätä talouskasvu aivan uudelle, uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuteen perustuvalle tielle. Niin kutsuttu uusi vihreä diili tulisi olla elvytyksen ja uuden kasvun perustana. Näin samalla, kun luomme työpaikkoja ja innovaatioita, vastaamme myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista