Kannanotot

Sirpa sanonut

Pietikäinen patistaa komissiota parantamaan ikääntyvien hyvinvointia

7.9.2010 Sirpa sanonut

”Ikääntyvien oikeuksia on vahvistettava. EU-komission on laadittava toimintaohjelma, jolla muun muassa turvataan ikääntyneiden hoidon laatu.” Vaatimukset sisältyvät Sirpa Pietikäisen (kok.) mietintöön Naisten asema ikääntyvässä yhteiskunnassa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan tänään Strasbourgissa.

Parlamentti pyytää komissiolta vuoden 2011 loppuun mennessä ohjelmaa toimenpiteistä, joilla taataan muun muassa hoidon laatu sekä arvioidaan tutkimusresurssien riittävyys. Ohjelman myötä komission on annettava vuosittainen selvitys ikääntyneiden oikeuksien loukkauksista ja toimista, joita toteutetaan EU:n tasolla ja kansallisesti ikäsyrjinnän poistamiseksi. Mietinnössä kiinnitetään huomio erityisesti muistisairauksiin ja hoputetaan Euroopan laajuisen Alzheimer-ohjelman käynnistämistä.

”Parlamentin kanta velvoittaa komission ryhtymään toimenpiteisiin”, painottaa Pietikäinen. ”Eurooppa ikääntyy vauhdilla, mutta asenteet ikääntymistä kohtaan ovat yhä kielteisiä, ja se nähdään ennen kaikkea taloudellisena painolastina.” Mietinnössä kehotetaankin EU:n toimielimiä ottamaan myönteisempi asenne ikääntymistä kohtaan.

Mietinnössä painotetaan, että ikääntyvät naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Palkkaero naisten ja miesten välillä sekä naisten työuran katkaisevat hoitovelvoitteet johtavat siihen, että ikääntyvien naisten varallisuus ja eläke ovat miehiä pienempiä. Naiset kärsivät miehiä enemmän myös vanhenemiseen liittyvistä sairauksista. Naisten ja miesten terveen eliniän odotteen ero on suhteellisesti paljon pienempi kuin koko eliniän odotteen. Lisäksi sairaudet kohtelevat miehiä ja naisia eri tavoin. Sairauksien diagnosoinnissa, hoidossa ja tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon sukupuoli ja ikä.

Voidaankin puhua kaksinkertaisesta syrjinnästä, jota ikääntyvät naiset joutuvat usein kohtaamaan sekä ikänsä että sukupuolensa vuoksi. Vaikka EU:n perusoikeuskirja vahvisti syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä, on syrjinnän valvonta edelleen puolitehoista.

Pietikäinen vaatii mietinnössään EU:n perusoikeusvirastolle enemmän resursseja syrjintätapausten valvontaan. Virastolle pitäisi antaa valtuudet raportoida vuosittain jäsenvaltioissa tapahtuneista syrjintätapauksista sekä toimenpiteistä, joihin niiden kitkemiseksi on ryhdytty. Suomen pitäisi nostaa ikääntyneisiin ja erityisesti ikääntyneisiin naisiin kohdistuva syrjintä seuraavaan ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon.

Lisätietoja:
Sirpa Pietikäinen, p. +33 3 88.17.52.64, gsm 050 4666.222, email: sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu, www.sirpapietikainen.net
Poliittinen avustaja Aino Valtanen, p. +33 3 88.17.72.64, gsm +32 498 599.712

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista