Kannanotot

Sirpa sanonut

Pietikäinen ja Siitonen: Säästökorkodirektiivin uudistus on välttämätön

24.4.2009 Sirpa sanonut

Eva-Riitta Siitonen on laatinut oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon säästökorkodirektiiviä koskevasta mietinnöstä. ”Direktiivi on tärkeä jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon ja tosiasiallisen verotuksen takaamiseksi sekä tehokas väline veropetosten torjumiseksi”, Siitonen painotti.

”Säästökorkodirektiivin uudistus on tärkeä osa finanssiarkkitehtuurin ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudelleenmuokkausta. Nykyistä direktiiviä on suhteellisen helppo kiertää mm. käyttämällä välikäsinä sellaisia sijoitusyhtiöitä, joita direktiivi ei määrittele maksuasiamiehiksi, ja joita ei näin ollen velvoiteta osallistumaan tietojenvaihtoon. Niin ikään on ollut mahdollista järjestellä sijoitussalkkuja niin, että korkotuloja vastaavat tulot jäävät uudelleenpaketoimisen seurauksena määritelmän ulkopuolelle”, sanoi Sirpa Pietikäinen, joka on toiminut talous- ja raha-asioiden valiokunnassa EPP-ED-ryhmän vastuuhenkilönä asiassa.

”Uudistuksessa pyritään korjaamaan näitä ongelmia. Välikäsiongelman ratkaisemiseksi komissio laajentaa maksuasiamiehen määritelmää kattamaan mm. säätiöitä ja rahastoja. Direktiiviin kaavaillaan otettavaksi myös uusia innovatiivisia tuotteita ja tietynlaiset henkivakuutukset. Veronkierron välttämiseksi on välttämätöntä, että kolme nykyisestä tietojenvaihdosta poikkeuksella ulkopuolelle jäänyttä maata − Belgia, Luxemburg ja Itävalta − saadaan järjestelmän piiriin”, Pietikäinen ja Siitonen toteavat.

Yhteinen aloite toteuttaa G20-maiden kokouksen lupausta siitä, että veropinnarit on saatava kuriin.

Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön säästökorkodirektiivistä äänestyksissään perjantaina Strasbourgissa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista