Kannanotot

Sirpa sanonut

Pietikäinen: Euroopan keskuspankin alaisuuteen finanssimarkkinoiden valvontaelin

26.2.2009 Sirpa sanonut

Kauan odotettu, eurooppalaista finanssisäätelyä ja -rakennetta pohtiva Jacques de Larosièren johtaman ryhmän raportti luovutettiin eilen Euroopan komissiolle.

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsen Sirpa PIETIKÄINEN (kok.) suhtautuu raporttiin varovaisen positiivisesti. ”Raportti on hyvä apu ponnisteluissa kansainvälisen finanssiarkkitehtuurin ja erityisesti eurooppalaisen sääntelyn uudistamiseksi”, kiittelee Pietikäinen, mutta harmittelee samalla raportin tarjoavan komissiolle suhteellisen ohuen ajatuspatterin globaalia finanssiarkkitehtuuria huhtikuussa pohtiviin G20-neuvotteluihin.

Ryhmän raportti sisältää useita yksityiskohtaisia ehdotuksia niin talouden mikro- kuin makrotason toimijoille ja rakenteille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelyssä Pietikäinen kehottaa EU-tasolla vakavasti harkitsemaan, josko pohjoismainen sääntelymalli olisi laajennettavissa Euroopan laajuiseksi: ”Pohjoismaissa pääomasijoitusrahastojen valvonta ja sääntely toimii esimerkillisesti. Sääntelymallin laajentamisen ei pitäisi olla ylitsepääsemätöntä”.

Makrotalouden tasolla ryhmä ehdottaa uuden eurooppalaisen valvonta- ja sääntelyelimen European Systemic Risk Council:n (ESRC) perustamista Euroopan keskuspankin (EKP) alaisuuteen. Tämä neuvosto olisi vastuussa mm. finanssivakaudelle merkityksellisen tiedon analysoinnista sekä tarvittaessa tiedottamisesta havaitsemistaan riskeistä. ”Keskitetty valvonta EKP:n alaisuudessa on erittäin tervetullut ehdotus, ja EU-maiden soisi tekevän tosissaan töitä tämän saavuttamiseksi. Ministeri Katainen on painokkaasti puhunut ECOFIN-neuvostossa tällaisen keskitetyn sääntelyn puolesta jo nykyisen kriisin alkumetreillä”, painottaa Pietikäinen.

Raportin suurimpana heikkoutena Pietikäinen pitää sitä, ettei se juuri sisällä innovatiivisia ajatuksia globaalin finanssiarkkitehtuurin uudistamiseksi. ”Tämä ei toki ollut ryhmän päätavoite, vaan painopiste oli nimenomaan eurooppalaisessa sääntelyssä. Ajatuksena kuitenkin oli, että suositukset loisivat pohjaa komission strategialle huhtikuun G20-kokoukseen, jossa neuvotellaan uudesta kansainvälisestä finanssiarkkitehtuurista. Kansainvälisten rakenteiden uudistamiseen raportti antaa suhteellisen heikot eväät”, harmittelee Pietikäinen.

”Talouskriisi on osoittanut, ettei finanssitoimijoiden itsesäätely riitä, vaan tarvitaan toimijoita sitovat säännöt. Kansainvälistynyttä taloutta ei voida säädellä yksin, eikä edes pelkästään Euroopan tasolla, vaan tarvitaan globaalit pelisäännöt”, Pietikäinen painottaa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista