Kannanotot

Sirpa sanonut

Pietikäinen ehdottaa kansanäänestystä lisäydinvoimasta

4.3.2009 Sirpa sanonut

Suomen perustuslakikomiteassa käsitellään tällä hetkellä perustuslain uudistamista. Yksi keskusteluissa esille nousseista aiheista on suorien kansanäänestyksien käytön laajentaminen.

”Suoran demokratian lisääminen sitouttaisi ja innostaisi ihmisiä ottamaan aktiivisemmin osaa heille tärkeisiin asioihin”, kommentoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) Suomessa käytävää keskustelua.
Pietikäinen oli perustuslakikomitean jäsen 90-luvulla. Hän muistuttaa, että suorien kansanäänestysten käytössä tulee toki olla säästeliäs, ettei jokaisessa asiassa patistella kansalaisia uurnille: ”Suuremmissa ja selkeitä valintoja koskevissa kysymyksissä suorat kansanäänestykset kuitenkin lisäisivät kansalaisten tunnetta siitä, että heitä kuunnellaan”.

Pietikäinen ehdottaa, että suoran kansanäänestyksen käyttöä voitaisiin kokeilla jo nyt kysymällä, mitä kansalaiset ovat mieltä lisäydinvoiman rakentamisesta. ”Kysymys siitä, millaisiin energiaratkaisuihin Suomessa panostetaan, on sen luokan kysymys, joka soveltuisi suoran kansanäänestyksen aiheeksi”, toteaa Pietikäinen.

Tämä loisi Pietikäisen mukaan samalla nykyistä aktiivisempaa keskustelua ydinvoimasta sekä nyt tehtyjen energiaratkaisujen pitkäaikaisista kerrannaisvaikutuksista: ”Näistä esimerkkinä käyvät eri ratkaisujen työllisyysvaikutukset. Ydinvoiman pysyvä työllisyysvaikutus on noin 200-300 henkilöä laitosta kohden. Sitä vastoin uusiutuviin energioihin ja niihin liittyviin teknologioihin panostaminen tarkoittaa parhaimmillaan yli 20 000 uuden työpaikan syntymistä”, muistuttaa Pietikäinen.

”Päättäväisen teknologiapanostuksen kautta uusiutuviin energianlähteisiin liittyvästä teknologiasta voidaan synnyttää Nokian kaltainen vientiveturi”, Pietikäinen painottaa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista