Kannanotot

Sirpa sanonut

Naisten ikäsyrjintä on ihmisoikeuskysymys

14.7.2010 Sirpa sanonut
Ikääntyvät naiset ovat monenlaisen syrjinnän kohteena, toteaa Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen parlamentille kirjoittamassaan mietinnössä. Komissiolta vaaditaankin toimintasuunnitelmaa, jossa raportoidaan ikäsyrjinnästä samaan tapaan kuin muista ihmisoikeuskysymyksistä.
– Naisten ikäsyrjintä on räikeämpää ja yleisempää kuin tunnustetaan, toteaa Pietikäinen. Hänen oma-aloitemietintönsä ”Naisten rooli ikääntyvässä yhteiskunnassa” hyväksyttiin keskiviikkona Euroopan parlamentti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.
Mietinnössä tuodaan esille ikääntyvien naisten erityisen haavoittuva asema yhteiskunnassa ja pyydetään komissiolta vuoden 2011 aikana toimintaohjelmaa, jossa tartutaan suurimpiin ongelmiin. Toimintaohjelmaan ehdotetaan myös vuosittaista raportointia ikäsyrjintätapauksista ja ikääntyvien oikeuksien kehityksestä jäsenvaltioissa.
– Näkymättömään ja näkyvään syrjintään on puututtava vahvasti ja vuosittaisten raporttien kautta saadaan vertailutietoa ja rakennetaan kannustimia.
Mietinnössä toivotaan johdonmukaisempaa otetta eläkejärjestelmiin, omaishoitojärjestelyihin sekä osa-aikatyön mahdollistamiseen, jotta ikääntyvien naisten köyhyyttä voitaisiin vähentää. Komissiolta toivotaan myös sukupuolen huomioimista ikääntyvien terveyden- ja sairaanhoidossa.
– Esimerkiksi monet sairaudet diagnosoidaan ja hoidetaan miehillä ja naisilla samoin tavoin, vaikka esimerkiksi naisten oireet sydänkohtauksen tapauksessa ovat erilaiset. Tämän vuoksi naiset kuolevat useammin sairaalassa oikean hoidon puuttuessa, toteaa Pietikäinen.
Pietikäinen muistuttaa, että esimerkiksi työelämässä iän perusteella tapahtuvat syrjintä kohdistuu naisiin vielä miehiä useammin, esimerkkinä vaikkapa yli 50-vuotiaiden naisten uraetenemis- ja työllistymisongelmina. Myös väestön ikääntyminen koskettaa erityisesti naisia paitsi hoivapalvelujen asiakkaina, niin erityisesti sekä palkatussa että palkattomassa hoivatyössä.
Yhteystiedot: Sirpa Pietikäinen, +358 50 4666 222 sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
Pete Pakarinen, poliittinen avustaja, +32 488  616910 pete.pakarinen@europarl.europa.eu
Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista