Kannanotot

Sirpa sanonut

Korkeatasoinen sosiaaliturva ja taloudellinen joustavuus edellytykset kasvulle

16.4.2008 Sirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

”Korkeatasoinen sosiaaliturva ja euroalueen menestyminen maailmantaloudessa eivät ole tavoitteina ristiriidassa keskenään”, totesi Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen tänään Brysselissä kommentoidessaan Euroopan komission CEPS -tutkimuslaitoksella teettämää tutkimusta globalisaation sosiaalisista vaikutuksista EU:ssa.

Pietikäinen korosti erityisesti koulutuksen ja työllisyyden merkitystä sosiaalisen Euroopan rakentamisessa. ”Koulutuksella, terveydenhuollolla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella pystytään luomaan perusturvallisuuden tunne kaikille eurooppalaisille, mikä puolestaan on edellytyksenä taloudelliselle joustavuudelle ja sosiaalisen riskin ottamiselle. Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuuden vaatimukset on helpompi ottaa vastaan, kun sosiaaliturva on kunnossa”, Pietikäinen sanoi.

Hän yhtyi myös vaatimuksiin hyvinvointivaltiomallin uudelleenajattelusta: ”Ei riitä, että vain kovenevasta kansainvälisestä kilpailusta kärsimään joutuville aloille kompensoidaan heidän menetyksensä, vaan koko hyvinvointivaltiomallia on ajateltava uudessa valossa ja sosiaaliturvajärjestelmän on mukauduttava uuteen tilanteeseen.”

”Euroopan unionin vahvuus on sen sosiaalisessa ulottuvuudessa. Kansainvälisesti sosiaaliturvaa koskevia sääntöjä olisi vahvistettava ja eurooppalaisesta sosiaalisesta mallista olisi tehtävä todellinen vientituote. YK:n piirissä olisi saatava aikaiseksi kansainvälinen sosiaaliturvasopimus”, Pietikäinen vaati.

Euroopan unionilta Sirpa Pietikäinen kaipaa Lissabonin sopimuksen lisäksi konkreettisia politiikkaohjelmia ja lainsäädäntöä, jotka toisivat kansalaisille vahvempia sosiaalisia oikeuksia ja turvallisuuden tunnetta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista