Kannanotot

Sirpa sanonut

Kirjallinen kysymys komissiolle: Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen susien salametsästyksen suitsimiseksi Suomessa

30.6.2010 Sirpa sanonut

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3329/10
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

Aihe: Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen susien salametsästyksen suitsimiseksi Suomessa

Uhanalaisten susien määrä Suomessa vähenee edelleen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on päivittänyt arvionsa Suomen susien määrästä. Susikanta on RTKL:n mukaan laskenut niinkin alas kuin 150–160 yksilöön, kun vielä viime vuonna susia arvioitiin olevan yli 200 yksilöä. Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana susikanta on pienentynyt lähes sadalla yksilöllä.

RTKL toteaa, että kannan romahduksen syynä on edelleen yksinomaan salametsästys. Kannan taantumasta voi siis päätellä salametsästyksen vain lisääntyneen. Tämä kehitys on jatkunut, vaikka komissio ja myös suomalaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat moneen otteeseen vaatineet tehostamaan toimia salametsästystä vastaan. Valtaosa metsästysrikoksista jää Suomessa selvittämättä ja määrätyt rangaistukset ovat lieviä.

Komissio vastasi 15.7.2009 jättämäämme kirjalliseen kysymykseen E-3765/09 olevansa tyytymätön Suomen susikannan kehitykseen, seuraavansa tilannetta tarkkaan ja ryhtyvänsä epäröimättä tarvittaviin oikeudellisiin toimiin, mikäli tilanne ei näytä paranevan.

Katsooko komissio uusimpien tietojen valossa tarpeelliseksi ryhtyä oikeudellisiin toimiin Suomen susikannan pelastamiseksi?

—————————————————-

E-3329/10FI
Janez Poto?nikin
komission puolesta antama vastaus
(30.6.2010)

Komissio on tietoinen Suomen susikannan viimeaikaisesta kehityksestä ja on seurannut niiden suunnitelmien täytäntöönpanoa, joita Suomen viranomaiset ovat esittäneet salakaato-ongelman ratkaisemiseksi.

Suomen viranomaiset ovat hiljattain nostaneet laittomasta suden tappamisesta maksettavan korvauksen määrää, jotta houkutus salakaataa susia vähenisi. Vuoden 2009 lopussa Suomen viranomaiset myös uudistivat ohjelmaa, jonka kautta korvataan susien aiheuttamia vahinkoja, jotta paikallinen väestö hyväksyisi niiden aiheutumisen paremmin. Komissio katsoo, että molemmat näistä uudistuksista ovat tarpeellisia ja uskottavia pyrittäessä hillitsemään salakaatoa. Lisätoimiin on ryhdytty ja niitä on suunniteltu, jotta susien suojeluun liittyviin väärinkäytöksiin puuttuminen tehostuisi.

Komissio on tyytymätön Suomen susikannan viimeaikaiseen kehitykseen ja seuraa jatkossakin tiiviisti salakaatoon liittyviä toimenpiteitä, joita on jo toteutettu ja joita suunnitellaan toteutettavan Suomessa.  Tämä ongelma on kuitenkin monitahoinen, paikallisen väestön hyväksyntä on tärkeää ja Suomen viranomaisten suunnittelemat ja jo toteuttamat toimenpiteet ovat olleet asianmukaisia. Siksi komission mielestä Suomelle pitäisi antaa aikaa näyttää, että siellä omaksuttu lähestymistapa toimii.  Jos tilanne ei näytä kohentuvan, komissio ei epäröi ryhtyä asiamukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien tarpeen vaatimat oikeudelliset toimet.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista