Kannanotot

Sirpa sanonut

Eurooppa tarvitsee muistiohjelman

12.11.2009 Sirpa sanonut

Euroopan väestö ikääntyy nopeasti ja samalla kasvaa muistisairaiden ihmisten joukko. Euroopan komission mukaan vuonna 2006 Euroopassa oli 7,3 miljoonaa muistisairasta. Kokoomuksen europarlamenttiedustaja Sirpa Pietikäisen mukaan nyt tarvitaan sekä kansallista että koko EU:n laajuista muistiohjelmaa.

Komissio hyväksyi viime kesänä neuvoston suosituksen, jossa patistettiin EU:n jäsenmaita yhteiseen ohjelmasuunnitteluun rappeuttavien hermostosairauksien tutkimustoiminnassa. Euroopan parlamentti hyväksyi alkuvuodesta kirjelmän, jossa se vaati komissiota valmistelemaan Alzheimerin tautia koskevan toimintaohjelman.

Parlamentin kirjelmässä tähdennettiin neljää seikkaa: tutkimuksen kehittämistä, varhaista diagnoosia, potilaiden ja heidän hoitajiensa elämänlaadun parantamista sekä muistiyhdistysten asemaa.

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen muistuttaa, että ohjelmalla on kiire ja komission on syytä tarttua toimeen, jota parlamentti siltä on vaatinut.

– Vastaavaa toimintaohjelmaa tarvitaan myös kansallisesti: On aika perustaa suomalainen muistisairausohjelma, joka Pohjois-Karjala -projektin tapaan yhdistäisi tutkimuksen ja käytännön toiminnan.

– Erityisen tärkeää on, että samalla muistiyhdistyksille annetaan oikeus toimia sairastavien puolestapuhujina. Periaatetta voi verrata ympäristöjärjestöille Århusin sopimuksen nojalla annettuun oikeuteen saada tietoja ja osallistua päätöksentekoprosesseihin. Muistijärjestöillä on tietoa ja asiantuntemusta esimerkiksi hoitokäytäntöjen vaihtelemisesta.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista