Ajankohtaista

Kuukauden puheenaihe
Tammikuu 2022

Palkka-avoimuus­direktiivi

Neuvottelut palkkaepätasa-arvoa vähentävästä palkka-avoimuusdirektiivistä ovat juuri nyt käynnissä täydellä teholla. Olen direktiivissä EPP-ryhmäni pääneuvottelija osana parlamentin neuvotteluryhmää. Parlamentin kannasta palkka-avoimuusdirektiiviin on tarkoitus äänestää alkuvuodesta täysistunnossa.

Sitä, mitä emme näe tai tiedä, ei voi korjata – esimerkiksi palkkauksen epäkohtia ja tasa-arvo-ongelmia. Sen vuoksi on tärkeää, että teemme tutkimusta, teemme tiedosta avointa ja että meillä on tilastoja työntekijöiden palkkakehityksestä ja työtehtävien palkkauksesta.

Olen EPP-ryhmäni neuvottelija EU:n palkka-avoimuutta koskevassa direktiivissä, jonka käsittely alkoi viime syksynä Euroopan parlamentissa. Direktiiviehdotuksessa keskitytään palkkauksen läpinäkyvyyden parantamiseen sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta ja oikeussuojan parempaan saatavuuteen palkkasyrjinnän uhreille.

Neuvottelut käynnissä

Marraskuussa 2021 palkka-avoimuusdirektiiviin jätettiin yli 1000 muutosehdotusta valiokuntatasolla. Direktiivistä neuvottelevat yhdessä naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta sekä työllisyysvaliokunta. Neuvottelut parlamentin kannasta palkka-avoimuusdirektiiviin alkoivat jo viime vuoden puolella, ja ne jatkuvat intensiivisesti alkuvuodesta 2022. Parlamentin kannasta palkka-avoimuusdirektiiviin on tarkoitus äänestää alkuvuodesta täysistunnossa.

Naiset kohtaavat kolmenlaisia palkkatasa-arvo-ongelmia. Ensimmäinen on klassinen, eli nainen tekee eri palkalla käytännössä samaa työtä ja saa pienempää palkkaa kuin mieskollegansa. Toinen on työmarkkinoiden segregaatio, joka on vielä merkittävämpi, mutta hankalampi korjattava ongelma: perinteisesti naisvaltaiset alat ovat matalammin palkattuja kuin perinteisesti miesvaltaiset. Olen aina ihmetellyt, miksi autojen korjaaminen on kannattavampaa työtä kuin ihmisten hoivaaminen. Kolmas on palkkaepätasa-arvon aiheuttama eläke-epätasa-arvo, kun eläkkeen aika koittaa. Naiset ovat miehiä enemmän kotona tai hoivatöissä ja saavat työuransa aikana pienempää palkkaa, jolloin eläke-ero kasvaa.

Naisten kohtaama palkkasyrjintä jää usein pimentoon, koska palkkaerojen syitä ei voida arvioida palkkojen avoimuuden puutteen takia. Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä on yksi syy siihen, että naiset ansaitsevat EU:ssa yhä keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Palkka-avoimuus parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia saada tietoa palkoista, lisää tietoisuutta syrjinnästä ja edistää samapalkkaisuutta.

Tasa-arvon asialla

Naisten ja miesten oikeus saada samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa on ollut yksi Euroopan unionin perusperiaatteista vuonna 1957 tehdystä Rooman sopimuksesta alkaen. Vaatimus palkkatasa-arvosta on kirjattu myös direktiiviin miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa.

Nyt on vihdoin aika saavuttaa vahvasti palkka-avoimuutta puoltava parlamentin kanta palkka-avoimuusdirektiiviin ja myöhemmin hyvä tulos jäsenmaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tarvitsemme EU:ssa kipeästi lisää avointa tietoa palkkauksesta, jotta saavutamme palkkatasa-arvon ja olemme taas yhden askeleen lähempänä sukupuolten tasa-arvoa.

Aiemmat kuukauden puheenaiheet

Kannan­ottoja kuukauden puheen­aiheesta

Sirpa livenä ja linjoilla

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Sirpa somessa