Kannanotot

Sirpasta sanottua

Pallo on sinulla, Sirpa Pietikäisen kolumni Uudenmaan Kokoomusnuorten Impressivo -lehdessä, 25.5.2009

25.5.2009 Sirpasta sanottua

Mielestäni EU:n tulisi satsata enemmän nuorten liikkuvuuteen ja kansainvälistymiseen. Arvioiden mukaan EU panostaa vuodessa yhtä paljon tupakkateollisuuden tukemiseen, kuin kuudessa vuodessa nuoriin. Olisi aika painottaa vahvemmin myös nuoriso- ja liikkuvuusasioita.
Kansainvälisyys ja kokemusten vaihto ei merkitse vain sitä, että asetutaan jonnekin ja keskustellaan pienessä, rajatussa piirissä. Kokemusten vaihto merkitsee myös liikkumista, kadun ja sitten meren
ylittämistä, lähtemistä tielle, joka vie ”toisen” luo. Liikkuminen ei ole tarpeen ainoastaan
opiskelijoille, koululaisille, opettajille ja tutkijoille, vaan kaikille miehille ja naisille, jotka
muodostavat niin kutsutun kansalaisyhteiskunnan ja joiden kulttuurierot, koulutus ja
osaaminen on syytä jakaa. EU:ssa Barcelonan ja Bolognan prosessit käsittelevät kansainvälistymis- ja liikkuvuustavoitteita.

Mielestäni Barcelonan prosessilla on luotava uusi edistyksellinen opetuksen malli, joka takaa koulutukseen pääsyn kaikille. Ensisijaisena tavoitteena on tiedon ja arvojen siirtäminen, jotta tulevaisuutta varten voidaan luoda itsetietoinen ja sosiaalisesta epätasapainosta vapaa kestävä yhteiskunta. Opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämisen ja eri koulutusjärjestelmien laadun parantamisen tulisikin olla etusijalla, kun uuden Bolognan prosessin tärkeimmät tavoitteet määritellään uudelleen vuoden 2010 jälkeen. Bolognan prosessin tavoitteena on luoda eurooppalainen korkeakoulualue vuoteen 2010 mennessä sekä toteuttaa korkeakoulu-uudistuksia. Samalla poistetaan jäljellä olevat esteet, jotka vaikeuttavat opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta, ja parantaa Euroopan korkeakoulutuksen laatua, houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Opiskelijoiden liikkuvuuden ja opetuksen laadun tulisi pysyä Bolognan prosessin keskeisinä osa-alueina.

Liikkuvuusohjelmissa voit lähteä vaihto-oppilaaksi, yhteen sovitettuun työ- ja kulttuurivaihtoon, opiskelemaan, jatko-opiskelijaksi, tekemään väitöskirjaa, tai vaikkapa kesälomallasi kielikursseille. Itse olin aikoinaan kielikursseilla Ranskassa, enkä kadu päiväkään. Ranskan kieltä olenkin käyttänyt päivittäin Euroopan parlamentissa.

Lisäksi nuorten kansainvälistymisohjelmien kautta on mahdollista järjestää esim. nuorten kansainvälinen ryhmätapaaminen, toteuttaa vaikkapa ilmastoasioihin liittyvä nuorisoaloite tai lähteä vapaaehtoistyöhön tai työleirille Keski-Eurooppaan.

Euroopan parlamentti on kuluneen kevään aikana keskittynyt koulutus- ja liikkuvuusasioiden lisäksi mm. finanssikriisin hoitoon, sosiaalisten kysymysten miettimiseen ja ilmasto – ja ympäristöasioihin. Euroopan Unioni ponnistaa visioissaan korkealle. Lissabonin strategian mukaisesti EU pyrkii kehittämään unionista maailman kilpailukykyisimmän alueen vuoteen 2015 mennessä. Samalla unioni on asettamassa alueelleen tiukkoja päästökiintiöitä.

Energiatehokkuuden parantaminen on näistä yksi keskeisimmistä. Huolimatta siitä, että vihdoin aletaan ymmärtää maapallon resurssien todella olevan rajallisia, tuhlaillaan Euroopassa energiaa niin kuin huomista ei olisi. EU:n toimilla omilla sisämarkkinoillaan on myös kansainvälinen ulottuvuus: kun tehottomien energiasyöppötuotteiden tuonti unionin alueelle kielletään, on siihen taivuttava myös EU:n ulkopuolisten valmistajien. Ilmastopolitiikka on ensiapua ylen määrin energiaa syövään elämäntyyliimme. Ekomodernisaatiolla taas hoidetaan itse ongelman lähdettä. Molempia parannuskeinoja tarvitaan kipeästi. Oletko sinä valmis näihin talkoisiin tällä pallolla?

Sirpa Pietikäineneuroparlamentaarikko, aikanaan myös Kokoomusnuorten jäsen

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista