Kategoria: Tiedote

Pietikäinen: New green finance classification approved in EU Parliament

Today the European Parliament Committees on Environment and Economic and Monetary Affairs overwhelmingly voted in favour of a legislation that will set clear standards for what can be labelled in future as a sustainable financial product, a sustainable taxonomy.

Lue lisää >

Vihreiden sijoitusten määritelmä hyväksyttiin

Euroopan parlamentin talous- ja ympäristövaliokunnat hyväksyivät tänään jäsenvaltioiden kanssa saavutetun sopimuksen kestävien investointien yhteisestä luokitusjärjestelmästä. Niin kutsuttu taksonomia-asetus on tärkeä askel, kun rohkaistaan yksityisiä investointeja omalta osaltaan edistämään kestävää kasvua ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on luoda yhteneväiset kriteerit sille, millaisia sijoituskohteita voidaan pitää ’vihreinä’.

Lue lisää >

”Kohtuullisen hyvä lopputulos” Kestävä rahoitus etenee, sopu investointien kestävyyskriteereistä – taksonomiasta

Euroopan parlamentti ja neuvosto saavuttivat eilen sovun taksonomiasta eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmästä. Vihreiden tuotteiden lisäksi määritelmän saavat sijoitukset, jotka tukevat muutosta kohti hiilineutraalia ja ympäristöllisesti kestävää taloutta.

Lue lisää >

Sirpa Pietikäinen valittiin Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointiryhmän kunniapuheenjohtajaksi

”Sirpan suurimpiin saavutuksiin eläinten hyvinvoinnin puolesta kuuluu työ kosmetiikan globaalin eläinkoekiellon puolesta, eläinten hyvinvoinnin puitelainsäädännön edistäminen, työ pentutehtailun hillitsemiseksi sekä eläinkuljetuksiin puuttuminen”, kuvailee ryhmän uusi puheenjohtaja europarlamentaarikko Anja Hazekamp.

Lue lisää >

Sustainable Finance – European Parliament sets common criteria for sustainable investments

“This is a significant step towards transparency and will incentivise financial institutions towards a change. Greening the financial sector is becoming an urgency in order to make investment decisions that affect years and generations to come based on correct information.”

Lue lisää >