EU-taksonomian nopea toimeenpano edellytys jälleenrakennukselle

Euroopan parlamentin talous- ja ympäristövaliokunnat hyväksyivät tänään jäsenvaltioiden kanssa saavutetun sopimuksen kestävien investointien luokitusjärjestelmästä, taksonomiasta.

”EU-taksonomia on tärkeä askel kohti kestävää kasvua ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista” sanoo EPP-ryhmän pääneuvottelija Sirpa Pietikäinen. ”Vertailukelpoisella ja läpinäkyvämmällä tiedolla ympäristövaikutuksista kannustetaan rahoitusmarkkinoita ja yksityisiä sijoituksia kestävämmäksi.”

Taksonomia-asetus luo yhteneväiset kriteerit sille, millaisia sijoituskohteita voidaan pitää ’vihreinä’ sekä tietoa sijoittajalle, mikäli rahoitustuote ei noudata EU-taksonomiaa. Sijoittajien lisäksi myös suurten yritysten tulee jatkossa ilmoittaa vuosiraportissaan kestävän taloudellisen toiminnan osuus liikevaihdostaan tai toimintamenoistaan.

“Sijoitustuotteiden ympäristövaikutusten arviointimittareita, eli taksonomiaa, voi verrata kirjanpitoon, jossa erilaiset ympäristövaikutukset raportoidaan ja niiden kokonaisvaikutusta arvioidaan”, Pietikäinen kuvaa.

Valiokuntien hyväksyntä on tärkeä askel kohti rahoitussektorin yhteisiä ympäristöstandardeja ja ensimmäisten ympäristökriteereiden astumista voimaan vuoden 2022 alusta. Kriteerit tulevat perustumaan teknisiin standardeihin, jotka julkaistaan vuoden 2020 lopussa. Ennen lain astumista voimaan, Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä lopullinen asetus kesäkuun täysi-istunnossa.

”EU-taksonomian saaminen pikaisesti voimaan on tärkeää EU:n vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi”, Pietikäinen lopettaa.

”Taksonomiaa pitää noudattaa kaikissa EU:n ja jäsenmaiden jälleenrakennus- ja elvytysohjelmissa. Sen olemme velkaa tuleville sukupolville.”

Kommentointi on suljettu.