Välkommen till min hemsida!

Jag är Sirpa Pietikäinen, finsk ledamot av Europaparlamentet, och företräder Europeiska folkpartiet (EPP) sedan 2008. Jag var Finlands miljöminister 1991-1995 och riksdagsledamot 1983-2003.

I Europaparlamentet, är jag medlem  i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM). Jag är suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) . År 2015 var jag rapportör för resolutionen om cirkulär ekonomi, och jag har hållit hundratals tal om ekodesign, minskning av avfall och politik som stöder tillväxten i cirkulär ekonomi.

Jag är engagerad i ett Europa som har ett mänskligt ansikte, ett Europa som garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna, lika möjligheter, social inklusion och tillgång till tjänster av hög kvalitet. För att uppnå detta behöver Europa ekonomisk stabilitet och tillväxt.

Ett välmående Europa behöver förbättrad övervakning av finanssektorn samt transparens. Investeringar i utbildning och forskning behövs för att främja innovationer som tillåter oss att dra nytta av digitaliseringen och att gå mot cirkulär ekonomi.

Jag tycker att dessa nya affärsmodeller och paradigmskiften är nödvändiga för att skapa ett miljövänligt Europa, där produktion och konsumtion är utformade på ett sätt som tillåter vår vackra kontinent att vara livsduglig för kommande generationer. Europa bör visa vägen och hålla miljön högt på sin agenda även i utrikespolitiken för att nå internationella överenskommelser.

Men EU kan inte ensamt svara på frågor som rör välstånd, rättvis ekonomisk konkurrens, miljö eller säkerhet. Det gemensamma uppdraget av unionen ska därför vara en förstärkning och reformering av multilaterala förhandlingsförfaranden på internationell nivå. Då tyngdpunkten läggs på bättre beslutsfattande genom internationella organisationer kan EU vara centrum för globalt inflytande. Detta är min uppfattning om ”Ett globalt Europa”.

 

Mina parlamentariska aktiviteter: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html

 

Kontakt

Mina medarbetare i parlamentet är Maari, Laura, Essi och Iida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, mötesförfrågningar, eller några andra ärenden. Kommentarer på mitt parlamentariska arbete är också mer än välkomna.

Iida Ahonen +32-2-28 47264 iida.ahonen (at)europarl.europa.eu

Maari Alanko +32-2-48 37264 maari.alanko(at)europarl.europa.eu

Essi Ervasti +32-2-28 47264 essi.ervasti (at)europarl.europa.eu

Laura Pätsi  +32-2-28-38264 laura.patsi (at) ep.europa.eu

 

Postadress

I Bryssel:
European Parliament
Parlement Européen
ASP 9 E 153
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
Belgium
tel. +32-2-284 5264
fax. +32-2284 9264

I Strasbourg:
European Parliament
Parlament Européen
LOW-08.053
Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg
France
tel. +33-3-881 75264
fax. +33-3-881 79264