Inhimillinen Eurooppa

EU aloitti rauhanprosessina ja jatkoi elintason rakentajana. Nyt on aika ihmisten Euroopan, joka takaa kaikille ihmisoikeuksien toteutumisen, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja myös oikeuden hyviin palveluihin.

Lissabonin sopimus toi EU:n käyttöön kansalaisten oikeuksia vahvistavan perusoikeusasiakirjan. Lisäksi tarvitaan sosiaalista pöytäkirjaa julkisten palveluiden takaamiseksi. Unionin eri elinten on myös parannettava avoimuuttaan ja asiakirjojen julkisuutta. Kansalaisten ja järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä asioiden varsinaisesta valmisteluvaiheesta lähtien.

Kaikki blogikirjoitukseni aiheestä löydät täältä.