Kategoria: Vauras Eurooppa Kannanotot

Press release: Financial sector needed on-board to tackle climate change and to invest in circular economy

Pietikäinen: Financial sector needed on-board to tackle climate change and to invest in circular economy Reaching the Paris climate goals and transitioning to a low-carbon economy will necessitate a total of over 11 trillion euros of investments in new technology and energy-efficient infrastructure globally by 2030. In Europe, the financial need is 180 billion annually….

Lue lisää >

TIEDOTE: Ilmastonmuutoksen selättämisessä ja kiertotaloudessa tarvitaan finanssisektoria

  Ilmastonmuutoksen selättämisessä ja kiertotaloudessa tarvitaan finanssisektoria Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää vuosittain EU:ssa 180 miljardin ja maailmassa yli 11 biljoonan euron investointeja vähähiilisen ja energiatehokkaan teknologian innovaatioihin ja infrastruktuuriin. Sirpa Pietikäisen mukaan yksityiset investoinnit on kohdennettava oikein, jotta pääsemme tavoitteeseen. ”Valintoja ohjaavalla lainsäädännöllä on kiire, jotta suunnitteilla olevat, pitkän ajan investointipäätökset…

Lue lisää >

Taistelu veronkierto-tuulimyllyjä vastaan kannattaa

Panaman paperit -tietovuoto paljasti kuinka laajalle levinnyttä yritysten ja yksityishenkilöiden harjoittama verojen ja lakien kiertäminen offshore-yritysten kautta on. Nyt vuosi vuodon jälkeen taistelu veronkiertoa ja epäselviä verotusjärjestelyitä vastaan etenee, vaikkakaan vauhti ei vielä päätä huimaa. Päämääränämme täytyy olla finanssijärjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen maailmanlaajuisesti.

Lue lisää >

Kestävän kehityksen joulukalenteri

Oletko kuullut kestävän kehityksen tavoitteista? Tiesitkö, että ne koskevat meitä kaikkia? Aivan, 17 tavoitetta vaikuttavat sinun, minun, kaikkien meidän suomalaisten jokapäiväiseen elämään ja tulevaisuuteemme.

Kehitys ei ole vain jotain, joka tapahtuu muualla. Meilläkin on haasteita varmistaa mm. että tasa-arvo toteutuu; että jokainen pystyy osallistumaan yhteiskunnassamme eikä syrjäydy; että saamme nauttia puhtaasta luonnosta; ja että saamme syödä turvallista ruokaa.

Tule mukaan avaamaan kestävän kehityksen joulukalenteriluukkuja ja keskustelemaan mitä niiden eteen voisi konkreettisesti tehdä. Jokaisen luukun takaa löytyy konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä näiden yleisten tavoitteen toteutumiseksi voisi meistä jokainen tehdä.
2016 voi jäädä mieleemme vuotena, jona tapahtui monta poliittisesti yllättävää asiaa. Voimme sitoutua vuotena 2017 yhteisrintamaan perusoikeuksien ja kestävän kehityksen puolestapuhujiksi. Muutos kun voi alkaa meistä jokaisesta.

Lue lisää >

Perinteisten kauppasopimusten aika ohi, mutta onko TTIP:istä ja CETA:sta korvaajiksi?

EU-Yhdysvallat vapaakauppasopimus (TTIP) olisi parhaassa muodossaan todella tärkeä ja tarvittava uudentyyppinen kauppasopimus. Sillä luotaisiin vahva markkina-alue, jonka kilpailukyky paranisi myös globaalissa taloudessa. Siinä varmistettaisiin korkea kuluttajansuoja, työntekijöiden oikeudet, sosiaalisen vastuun toteutuminen sekä korkea ympäristönsuojelun taso. Erityisesti sopimuksen merkitys olisi siinä, että se loisi vertailukohdan tuleville kansainvälisille kauppasopimuksille. 

Näistä syistä onkin toivottavaa, että tällainen sopimus saadaan aikaan. Viime aikoina on kuitenkin tuntunut siltä, että kauppasopimukset ovat olleet vastatuulessa. Kansainvälinen kauppa on politisoitunut viime vuosina ennen näkemättömällä tavalla, niin että sopimukset, jotka aiemmin nähtiin lähinnä hyvin rajatun virkamieskunnan erityisalana, herättävät nyt voimakkaita intohimoja puolesta ja vastaan. Politisoituminen on seurausta toisaalta kasvaneesta kansalaisaktivismista ja tiedon leviämisestä, mikä on hyvä asia, ja toisaalta itse kauppasopimusten tultua aiempaa kunnianhimoisemmiksi.

Lue lisää >

Brexit ei pysäytä EU:n kehittymistä

Brexit-äänestystuloksen jälkeen mediassa on kilvan ollut esillä erilaisia ennusteita EU:n taloudesta. Näkemykset vaihtelevat uudelleen alkavasta lamasta pieneen notkahdukseen, ja kaikkea siltä väliltä. Varmaa on ainoastaan se, ettei kukaan voi tarkalleen tietää, miten prosessi tulee lopulta etenemään. Seuraava siirto on brittien tulevan hallituksen käsissä, ja EU voi omalta osaltaan lähinnä odotella, että eroamisneuvottelut pääsevät virallisesti alkamaan.

Lue lisää >

Eurooppa-päivän blogi: Joko ollaan samaa mieltä tai erotaan?

Yksimielisyys on niukka luonnonvara. Ainakin mitä tulee keskusteluun siitä, kumpi on terveellisempää, margariini vai voi, kuinka monta sote-aluetta tarvitaan, mistä kohteista leikataan kun talouskurjuus iskee, tai kenen vastuulla on ottaa vastaan Eurooppaan pyrkivät pakolaisvirrat. Laajasti ajatellen politiikka on juuri tätä: toimintaa ja keskustelua, joka kumpuaa ihmisten erilaisista arvoista ja tavoitteista. Erilaisten ihmisten erilaiset mielipiteet kumpuavat – noh – ihmisten erilaisuudesta!

Lue lisää >