Kategoria: Uncategorized

Yhteistyötä yli rajojen tyttöjen oikeuksien puolesta

Tänään parlamentissa kokoontui tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen omistautunut poikkikansallinen työryhmä. Mukana oli kansanedustajia ranskankielisistä Afrikan maista, Euroopan parlamentin väestö- ja kehitysryhmän jäseniä sekä World Future Council. Minulla oli ilo avata tilaisuus muistuttamalla meidän politiikassa mukana olevien vastuusta tuoda näkyvyyttä naisten ja tyttöjen oikeuksille, toimia esimerkkinä ja mielipidevaikuttajina, tehdä päätöksiä oikean tiedon perusteella sekä rakentaa yhteistyötä…

Lue lisää >

Torjuisitko vasenkätiset niin kuin turvapaikanhakijat?

Lähi-idän kriisien seurauksena syntyneiden pakolaisvirtojen suuruus ja turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä ovat aiheuttaneet Eurooppaan ennen kokemattoman paineen. Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka on jäänyt liiaksi pelkkien puheiden tasolle, ja siksi edessämme on hallitsematon tilanne, joka vaatii yhteistoiminnan kehittämistä kriisiolosuhteissa, samaan tapaan kuin finanssikriisin aikana. Komission suunnitelman mukaisesti EU:n on kehitettävä yhteisiä mekanismeja sen sijaan, että jäsenvaltiot yrittäisivät ratkaista globaalin kriisin kukin omillaan.

Lue lisää >

Ydinvoima uusiutuvien tieltä

Tulevaisuus on uusiutuvien. Selvitysten mukaan vuoteen 2050 mennessä voimme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähintään 80 prosenttia nykytasosta. Tarvittava energia saadaan aikaan uusiutuvalla energialla ja olemassa olevalla ydinvoimalla – kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan tärkein energianlähde vuosisadan puolivälissä olisi aurinkovoima. Tällaiseen kehitykseen Suomessa tehty ydinvoimapäätös ei istu. Lisäämällä ydinvoimaa vähennetään uusiutuvien energianlähteiden markkinoita ja kannustimia. Kun fossiilisten polttoaineiden…

Lue lisää >

Fossiilisten polttoaineiden tuista on olemassa monia selvityksiä

Fossiilisten polttoaineiden tuet ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja keskustelua. Tuista on olemassa monia kansainvälisiä selvityksiä, joiden tulokset vaihtelevat hieman riippuen käytetyistä määritelmistä ja laskentatavoista. Tässä listattuna muutama tutkimus johtavilta kansainvälisiltä laitoksilta: Kansainvälinen energiajärjestö IEA http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/inputtog20initiative/ ja erityisesti sieltä World Energy Outlook-raportti vuodelta 2010 http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/energysubsidies/second_joint_report.pdf Kansainvälinen valuuttarahasto IMF Tuore 2015 raportti energiatuista http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/new070215a.htm Ja siihen liittyvää…

Lue lisää >

Tuuli on hyvästä

Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viime vuosien aikana. Viime vuonna tuulivoima vastasi 1,3 % Suomen sähköntuotannosta. Koko Euroopassa tuulivoiman osuus on suurempi, yli 6 %. Tuulivoima kuuluu edullisimpiin ja puhtaimpiin energiamuotoihin. Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä tuuli- ja aurinkoenergian rooli on merkittävä – kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi tuoreessa raportissaan, että uusiutuvat energiat ohittavat hiilen käytön…

Lue lisää >

Kreikan äänestystulos ei tuo ratkaisua lähemmäksi

Kreikkalaiset äänestivät sunnuntaina selvällä enemmistöllä ”ei”, vaikka itse kysymys oli monelle epäselvä. Jos kysymys on epäselvä, vastaustakin on vaikeaa tulkita. Selvää on ainoastaan, että kreikkalaiset ovat väsyneet talousahdinkoon, ja että neuvottelut Kreikan ja instituutioiden (euroryhmä, EKP ja IMF) välillä jatkuvat vielä hankalammista asemista kuin viikko sitten. Äänestystulos ei kerro mitään kreikkalaisten halusta irtautua valuuttaunionista. Jatko on…

Lue lisää >

Walesin Prinssi panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan

Oma viestini talouden ja ympäristön vastakkain asettelijoille on selvä: ilmastonmuutoksen hillitseminen ei heikennä talouskasvua, vaan tuo uusia bisnesmahdollisuuksia. Ja niiden, jotka pelkäävät kustannuksia, on hyvä pitää mielessä, että mitä pidemmälle siirrämme päätöksiä ja toimenpiteitä, sen kalliimmaksi ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee. Tämän teeman ympärille järjestetään tänään seminaari Lontoossa, johon osallistun yhdessä yritysten edustajien ja muiden poliittisten vaikuttajien…

Lue lisää >

Lisää Helenoita

Tarvitsemme EU-politiikkaa seuraavaa analyyttista uutisointia. Sitä tekevät Brysselin kirjeenvaihtajat ja joukko toimittajia kotimaantoimituksissa. Tällaiselle työlle toivoisi lisää resursseja ja tilaa mediassa.

Lue lisää >

Vähemmällä enemmän

Arvioiden mukaan mineraalien, fossiilisten polttoaineiden ja biomassan kulutus tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä 140 miljoonaan tonniin. Niin suurta määrää resursseja ei voi käyttää ilman, että se horjuttaa maapallon biosfäärin tasapainoa. Käytämme jo nyt 1,5-kertaisesti sen resurssimäärän, jonka maapallon kantokyky pitkällä tähtäimellä sietää. Jos tahti jatkuu samanlaisena kuin tähän asti, vuonna 2030 käytetään kaksi maapalloa. Ilmastomuutos, aavikoituminen,…

Lue lisää >

Sirpa Pietikäinen palkittiin vuoden meppinä

  Sirpa Pietikäinen valittiin eilen Euroopan parlamentin perinteisessä ”MEP Awards” -äänestyksessä vuoden mepiksi eläinten hyvinvointi -sarjassa.  Parliament Magazine -lehden vuosittain myöntämän palkinnon perusteissa korostettiin Pietikäisen laaja-alaista työtä eläinten hyvinvoinnin eteen yleisesti ja erityisesti koe-eläinten käytön vähentämisen, haiden eväpyynnin kiellon ja lemmikkieläinten paremman aseman hyväksi. Pietikäinen on toiminut aktiivisesti eläinten hyvinvoinnin puolesta parlamentin ympäristövaliokunnassa sekä parlamentin eläinten…

Lue lisää >