Sukupuolittunut väkivalta määritellään uudeksi EU-rikokseksi

EU:lta valitettavasti puuttuu vielä strategia sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.

EU:n perussopimuksen (sopimus Euroopan unionin toiminnasta) artiklassa 83 listataan vakavia rajat ylittäviä rikoksia, kuten terrorismi ja ihmiskauppa. Parlamentti vaatii nyt, että sukupuolittunut väkivalta lisätään näiden rikosten luetteloon. Aiheesta äänestettiin syyskuun täysistunnossa keskiviikkona.

EU:lta valitettavasti puuttuu strategia sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan. Parlamentti hyväksyi syyskuussa oma-aloitemietinnön, jossa esitetään sukupuolittuneen väkivallan määrittelyä uudeksi rikokseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa. Tämän määritelmän on tarkoitus olla lainopillinen pohja, jolla saadaan yhteinen, EU:n laajuinen määritelmä sukupuolittuneelle väkivallalle.

Mietinnössä pyydetään komissiota jättämään neuvostolle direktiiviehdotus sukupuolittuneen väkivallan määrittelemiseksi uudeksi rikokseksi. Direktiiviehdotuksen tultua parlamentti valmistelee asiasta oman kantansa ja sen jälkeen neuvottelee jäsenmaiden kanssa kolmikantaneuvotteluissa eli trilogeissa lopullisen direktiivin. Sen jälkeen direktiivi tulee jäsenvaltioiden toimeenpantavaksi niiden omassa lainsäädännössä.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti aiheesta

Kuva: Euroopan parlamentti / Genevieve Engel

Kommentointi on suljettu.