Hyvää omaishoitajien viikkoa!

Tarvitsemme EU:ssa yhteisen eurooppalaisen omaishoitajaohjelman, joka rakentuu kuudelle periaatteelle.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Omaishoito koskettaa jokaista – Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta. Jopa joka kolmas suomalainen on jossakin vaiheessa elämässään ja jossakin muodossa omaishoitaja. Itsekin olen kiitollinen siitä, että saan vielä omaishoitajana viettää yhteistä aikaa 96-vuotiaan äitini kanssa.

Omaishoidolla on erilaisia muotoja. Joku hoitaa läheistään ympäri vuorokauden ja päätoimisesti, joku viikonloppuisin, joku järjestää hoitoa läheiselleen. Hoidettava voi olla puoliso, poika tai naapuri.

Tarvitsemme EU:ssa yhteisen eurooppalaisen omaishoitajaohjelman, joka rakentuu kuudelle periaatteelle. Ohjelman lähtökohtina pitää olla ensimmäisenä omaishoitajien aseman ja omaishoitajuuden eri muotojen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä toisena hoidettavan henkilön oikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta huolehtiminen. Kolmanneksi omaishoitajien tulisi olla oikeutettuja omaishoitajatukeen. Neljänneksi heille täytyy tarvelähtöisesti taata oikeus saada apua, tukea ja palveluita, esimerkiksi siivousapua. Viidenneksi on taattava sekä hoidettavan että hoitajan kuntoutus ja siihen tarvittavat apuvälineet. Viimeisenä – mutta ei vähäisimpänä – omaishoitajat tarvitsevat työterveyden kaltaisen palvelun oman terveytensä hoitamiseen.

Hyvää omaishoitajien viikkoa!

Kuva: Omaishoitajaliitto

Kommentointi on suljettu.