Tehokkaampia toimenpiteitä lääkkeiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi

Kansanterveyden aiheita syyskuun täysistunnosta: parlamentti vaatii lääkeaineiden aiheuttamien ympäristöhaittojen minimoimista, ratkaisuja lääkepulaan ja parempaa yhteiskoordinaatiota koronakriisin hoitamisessa jäsenmaiden kesken

Vaikuttavat lääkeaineet kerääntyvät nykyisellään ympäristöön, mistä seuraa pitkäaikaishaittoja ekosysteemeille. Antibioottiresistenssi voi lisääntyä, ja määrättyjen lääkkeiden tehokkuus vähenee. Erityisesti antibioottiresistenssin uhka kansanterveydelle voi potentiaalisesti olla tulevaisuudessa koronakriisin kaltainen terveysriski.

Euroopan parlamentti vaatii minimoimaan lääkkeiden ympäristö- ja terveysriskit. Täysistunto vaati syyskuun istunnossaan lääkkeiden vastuullista ja ympäristöystävällistä valmistamista sekä lääkeaineiden käsittelyn parantamista jätehuollossa.

Koronaviruksen aiheuttama terveyskriisi on korostanut kasvavaa pulaa lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista. Lääkepula on Euroopan laajuinen ongelma ja oli parlamentin syyskuun täysistunnossa hyväksymässä mietinnössä.  Mietinnössä halutaan vähentää riippuvuutta lääkkeiden valmistuksessa kolmansista, EU:n ulkopuolisista maista, lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi. Meidän tulee lisätä eurooppalaista, yhteistä lääkkeiden valmistusta ja varastointia, sekä parempaa yhteistä eurooppalaista koordinaatiota asiasta.

Parlamentti linjasi viime viikolla Brysselissä myös yhteisistä ratkaisuista terveysarviointien ja riskiluokituksen yhteiskoordinointiin EU:ssa sekä pandemian vaikutuksista Schengen-alueeseen. Covid-19 päätöslauselma esittää ratkaisuja jäsenvaltioiden omaksumiin sekaviin toimintatapoihin ja kehottaa EU-maita koordinoimaan toimenpiteensä yhdessä, seuraamaan yhteisiä kriteerejä sekä tiedonkeruumekanismeja ja toimimaan pitkäjänteisesti. On selvää, että rajat ylittäviin terveysuhkiin voimme tehokkaasti puuttua vain yhteistyössä toistemme kanssa.

Pandemian alusta lähtien on ollut selvää, etteivät jäsenmaat ole koordinoineet terveydellisiä toimiaan yhdessä siten, kuin olisi voinut toivoa. Erilaiset toimet, kriteerit ja luokitukset seurasivat toinen toisiaan.

Yhteismarkkinoidemme toimivuus perustuu siihen, että ihmiset, tavarat ja palvelut voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Nyt poikkeusoloissa meidän tulee toimia yhdessä koordinoidusti, jotta sisämarkkinoiden toimintakyky ei kohtuuttomasti vaarannu, ja samanaikaisesti rajoittaa koronaviruksen tai muiden tarttuvien tautien leviämistä.

Lue lisää:

Päätöslauselma strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin

Mietintö lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava ongelma

Covid-19: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin

 

 

Kommentointi on suljettu.